Wikia


1rightarrow Dit artikel gaat over de organisatie, voor de individu, bekijk de Black Knight pagina.

Kinshra
Kinshra wapen
Het mogelijke Kinshra teken.
Politieke informatie
Type overheid

Zamorakian volgelingen; Black Knights

Leider

Lord Daquarius Rennard

Bondgenootschappen

Renegade Knights, ZMI, Dark Warriors, Dagon'hai, Solus Dellagar, Lucien

Vijanden

White Knights

Bevelhebber(s)

Black Knight Captain

Spelers kunnen lid worden

Nee

Sociologische informatie
Hoofdstad

Falador (voormalig)

Hoofdvestiging

Taverley dungeon

Munteenheid

Coins

Religie

Zamorak

Historische informatie
Gesticht door

Rijke burgers, bankiers en zakenmannen

Datum van oorsprong

Einde van de Fourth Age

De Kinshra, het meest verwezen als de Black Knight, is een Zamorakian organisatie die bestaat uit militairen die zich voornamelijk bevinden in de noordelijke gedeeltes van Asgarnia. De organisatie waren voor ruim 155 jaar de verdedigers van Asgarnia, waardoor hun aanwezigheid voor onrust zorgde in de natie. De groep wordt op het moment bestuurd door Lord Daquarius Rennard, een voormalige resident van Falador.

De Kinshra hielp ooit de nomadische King Raddallin om Asgarnia vast te stellen in jaar 8 van de Fifth Age. Hoewel deze beslissing ze dicht bij de White Knight's zette, met wie ze een langdurige rivaliteit hadden, waardoor er ruziën en geweld uitbrak. Uiteindelijk kreeg de White Knights meer invloed in de politiek waardoor de Kinshra verbannen werd van Asgarnia. De Kinshra vestigde zich ten noorden van de Ice Mountain in de Black Knights' Fortress en bouwde hun hoofdkwartier in Taverley dungeon.

Geschiedenis Edit

Fourth AgeEdit

De Kinshra begonnen te ontstaan in late jaren van de Fourth Age van Gielinor, hoewel verschillende deetails beweren dat ze zijn ontstaan vanaf de voor-Asgarnia geschiedenis hoewel details vaag zijn. De exacte datum waarop de Kinshra gesticht werd in ook onbekend, hoewel hun rivaliteit met de White Knight begon aan het begin van de Fifth Age.

De Kinshra was gecreëerd door welvarende handelaren, bankiers en zakenmannen die fortuinen hadden verdiend en politieke machten in de menselijke naties hadden ontwikkeld in die tijd. Op dat moment bestond Asgarnia en Kandarin waarschijnlijk nog niet, waardoor het grootste gedeelte van de ontwikkelaars waarschijnlijk van Misthalin kwamen. De Kinshra waren waarschijnlijk gecreëerd om welvarende mensen te beschermen. Het is echter onbekend of de Kinshra origineel ook Zamorak volgers waren.

Tijdens de Fifth Age, hadden de Kinshra een sterke rivaliteit ontwikkeld met de Saradominist White knights. De Temple Knights, een oude order dat ontstaan was in de Third Age, steunde hierbij de White Knights volledig waardoor de Knishra een nadeel op liep.

Het ontstaan van AsgarniaEdit

In de vroege Fifth Age, een stamleider bekend als Raddallin, betrad wat nu bekend staat als Asgarnia met een groot aantal burgerlijke volgelingen. Hoewel de regio al verschillende nederzetting bezitten, waren de meeste daarvan, met een uitzondering op Port Lina, relatief klein. Raddallin hoopte om het mensen rijk te vergoten. Echter, om dit te doen, had hij militaire steun nodig.

Raddallin kreeg steun van de White Knights en Kinshra. Ondanks de extreme gezondheidsverschillen en de intense rivaliteit, vonden ze beide dat het voordeel had om Raddallin te steunen. De twee stemde erin mee om hem te steunen, hoewel de rivaliteit onmogelijk opgelost was. Door het combineren van de White Knights en de Kinshra wisten ze verschillende inheemse rassen te verjagen waardoor ze gedwongen werden om te migreren. Goblins, reuzen, hobgoblins en dwarves waren één van diegene die moesten migreren naar een ander gebied, sommige daarvan diplomatisch, andere met een oorlog. Ondanks hun succes bleef de rivaliteit groeien.

In het jaar 8 van Gielinor, werd Asgarnia een officiële staat. Falador, een kleine gemeenschap in het centrum van het rijk, werd de nationale hoofdstad gemaakt en het huis voor de Kinshra als de White Knights. Het White Knight Castle werd een aantal jaren later gebouwd en de stad groeide snel en in het midden van de Fifth Age werd Asgarnia net zo belangrijk als Kandarin, Misthalin en Crandor. De Kinshra werd als een resultaat erg rijk en kreeg een grote invloed op Asgarnia als nationaal.

Strijd om heerschappijEdit

Ice Mountain north

De De Black Knights' Fortress.

Als Asgarnia groeide, groeide ook de Kinshra en hun invloed. De Kinshra waren extreem machtig geworden in de overheid en hun interesse werden in vele naties gereflecteerd.

Hoewel de twee organisatie officieel hun bondgenootschappen geworden waren, zelf toen Asgarnia de grootste menselijke natie was, bleef hun rivaliteit groeien. De twee vochten voor meer dan een eeuw om de opperste natie te worden van de overheid van de natie, waardoor er verschillende politieke veranderingen binnen de natie kwamen. In het jaar 162 van de Fifth Age, groeide de White Knights in politieke krachten waardoor zij politiek in de meerderheid waren in Asgarnia, waardoor uiteindelijk de Kinshra een jaar later verbannen werd uit het koninkrijk. Vanaf dat moment zijn de twee organisatie open vijanden geweest en organiseren zich in complexe oorlogen.

De groep vestigde zich voor een groot gedeelte in de Black Knights' Fortress, ten noorden van de Ice Mountain. In tegenstelling dat de Kinshra ook millitair erg krachtig zijn, zijn ze ook politiek erg extreem machtig en hebben vele bondgenootschappen. De groep is op het moment verbonden aan verschillende andere organisaties waarvan de meeste Zamorakian zijn. Deze, inclusief de Renegade Knights, ZMI, Dark Warriors en de Dagon'hai. Ook is de Kinshra een bondgenootschap van de individuele Solus Dellagar en Lucien.

Leden Edit

Black knight

Een typische Kinshra soldaat.

Leiderschap Edit

Vestigingen Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.