Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.


Manta rays zijn vissen voor members die gevangen kunnen worden met een cooking level van 91. Men zal altijd kans hebben om deze te verbranden, zelfs met 99 cooking en cooking gauntlets zal 23% van de manta rays verbranden.

Ze worden niet vaak gebruikt als voedsel, omdat ze snel verbranden en er ander voedsel is dat (bijna) even veel healt, maar makkelijker te verkrijgen is.

Manta rays healen 2275 lifepoints in Evolution of combat, en 227 in Legacy Mode.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.