Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

Het McGrubor's Wood is een bos ten westen van Seers Village. Mensen kunnen hier komen door gebruik te maken van de fairy ring ALS. In het bos bevinden zich Guard Dog van level 44.

Bestand:McGruborwood.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.