Wikia


180px-Trekroutes

De route gevolgd tijdens de Temple Trekking / Burgh de Rott Ramble activiteit.

Mercenary Protocol
is een militaire daad prominent tijdens en na de quest Darkness of Hallowvalee. Het wordt uitgevaardigd door de regering van Misthalin in een poging om huurling te ondersteunen in hun strijd tegen de Lord Lowerniel Vergidiyad Drakan te krijgen.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.