Wikia


Nature talisman
Nature talisman
Algemene informatie
Uitgebracht op 10 februari 2004
Alleen voor members? Ja
Quest item? Nee
Ruilbaar? Ja
Draagbaar? Nee
Opstapelbaar? Nee
Destroy Drop
Examine A mysterious power emanates from the talisman...
Gewicht 0.0 kg
Marktinformatie
High Alchemy 2 coins
Low Alchemy 1 coin
Winkelprijs 125 Runecrafting guild tokens
(Wizard Elriss)
Exchange prijs 989 coins (info)
[bekijk][overleg]
Nature talisman detail

Een Nature talisman is een item waarmee spelers het nature altar, dat zich ten zuidoosten van Tai Bwo Wannai Village in Karamja, kunnen betreden. Dit is, na het Ourania altar, de enige plek waar spelers nature runes kunnen maken. Het kan met een tiara bij het nature altar samengevoegd worden tot een nature tiara, door de tiara op het altaar te gebruiken. Dit levert 45 Runecrafting experience op. Het maken van een nature tiara zal ervoor zorgen dat de talisman verdwijnt, maar de tiara heeft exact dezelfde functie en kan zelfs gedragen worden, in tegenstelling tot de talisman. Spelers kunnen de talisman ook krijgen uit caskets.

Spelers kunnen ook een nature talisman op de wicked hood gebruiken, waardoor ze met behulp van de hood twee keer per dag naar het nature altar kunnen teleporteren. Ook kan de speler dan 5 gratis nature runes krijgen per dag. Als een talisman op de hood gebruikt wordt, zal dit er voor zorgen dat de talisman verdwijnt.

Verder wordt de nature talisman ook gedropt door verschillende monsters. Het is ook een item dat op de rare drop table staat.

Monsters die een nature talisman kunnen droppen:


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.