Wikia


Gebruiksaanwijzing sjabloonEdit

Dit sjabloon toevoegen aan pagina's over metal items van dezelfde soort, bijvoorbeeld nails.

In het algemeen moet je dit toevoegen:

{{Metal item|item='het item waar het over gaat'|'eventueel speciale opties toevoegen'}

ItemEdit

  • Standaard moet je steeds item=.. invullen, bijvoorbeeld wanneer het over Nails gaat, vul je item=nails in

Speciale optiesEdit

Verder kan je nog speciale opties toevoegen, je moet ze steeds scheiden door een | teken.

group: Standaard linkt de titel van het sjabloon naar de Item name, bijvoorbeeld bij Nails naar Nails. Als de pagina waarnaar moet worden gelinkt verschillend is dan de item name, vul die dan in bij group. Bijvoorbeeld: {{Metal item|item=crossbow|group=Crossbows}} geeft

Zoals je ziet geeft de titel een link naar 'Crossbows', maar geven de items binnen het sjabloon een link naar bijvoorbeeld 'Bronze crossbow', en niet 'crossbows'.

black en white: Standaard wordt ook een link gegeven naar een black en white item van de opgegeven soort items. Van sommige items is echter geen black en/of white item beschikbaar. Voeg dan 'black=no' en/of 'white=no' toe om dit weg te laten. Bijvoorbeeld: {{Metal item|item=crossbow|black=no|white=no}} geeft

Zoals je ziet is hier geen link naar de black en white crossbow erbij.

bone, blurite, dragon, en basic: Van sommige items is ook een Blurite, Bone, Dragon, Barrows en/of Basic versie beschikbaar. Deze velden worden standaard niet toegevoegd, dus hoef je niet bijvoorbeeld 'blurite=no' toe te voegen. Je moet enkel, indien deze wel aanwezig zijn, bijvoorbeeld 'blurite=yes' toevoegen. Basic is enkel voor Basic gloves, niet voor andere items . Bijvoorbeeld: {{Metal item|item=crossbow|blurite=yes}} geeft

Zoals je ziet is er hier de Blurite optie toegevoegd, terwijl die eerder niet voorkwam.

barrows: Van sommige items is ook een Barrows versie beschikbaar. Voeg dan 'barrows=..' toe, en zet op de plaats van de puntjes de volledige naam van het item waarnaar wordt verwezen. Bijvoorbeeld voor de Barrows Gloves, zet je 'barrows=gloves (barrows)', aangezien dat de volledige naam is van het item.

corrupt dragon: Door 'corrupt=yes' toe te voegen, voeg je ook de Corrupt Dragon versie toe.

heraldic: Wanneer er ook Heraldic items bestaan van de itemcategorie, voeg dan 'heraldic=..' toe, waarbij je bij heraldic nog moet invullen over welk item het gaat. Bijvoorbeeld: {{Metal item|item=full helm|group=full helmet|heraldic=helm}} geeft

Zoals je ziet geeft de heraldic=helm extra opties weer naar de items. Deze links zijn bijvoorbeeld 'Black helm (h1)', zoals je ziet de 'helm' die je hebt ingevuld.

trimmed: Zoals Heraldic, je moet ook weer 'trimmed=..' toevoegen. Bijvoorbeeld:{{Metal item|item=full helm|group=full helmet|dragon=yes|heraldic=helm|trimmed=full helm}} geeft

We hebben 'trimmed=full helm' toegevoegd, en zien links naar bijvoorbeeld Black full helm (t).

adze: Om een Inferno Adze toe te voegen, zet je 'adze=yes'

Volatile clay en Sacred Clay: Van sommige items is ook een Volatile clay en/of Sacred Clay versie beschikbaar. Voeg voor Volatile Clay 'volatile=..' toe en voor Sacred Clay 'clay=..'. Op de puntjes moet je nogmaals het item typen, stel bijvoorbeeld dat er Volatile Clay Nails bestaan, geef dan in 'volatile=nails', en je krijgt een link naar Volatile Clay Nails.

Blessed: Om een blessed versie toe te voegen, zet 'blessed=yes'.

additional: Met additional kan je nog zelf extra items toevoegen. Bijvoorbeeld: 'additional=[[Dragon Sq]]' zou een extra link geven naar Dragon Sq.

additional=smithing: Als je 'additional=smithing' toevoegd, wordt ook nog een link gegeven naar een aantal bars van smithing. Bijvoorbeeld: {{Metal item|item=full helm|group=full helmet|dragon=yes|heraldic=helm|trimmed=full helm|additional=smithing}} geeft

Hier zijn links naar Elemental, Silver en gold bar.

nobreak=yes: Door 'nobreak=yes' erbij te zetten komen de additional dingen op dezelfde lijn in plaats van er onder.

Therealmagicrune 7 dec 2008 15:01 (UTC)

Een uitgebreid voorbeeldEdit

Dit is een voorbeeld waarin een aantal extra opties verwerkt zitten. Deze items zijn niet allemaal echt, dit is puur een voorbeeld over het gebruik van dit sjabloon.

We geven dit in: {{Metal item|item=full helm|group=Full helmet|black=no|bone=yes|dragon=yes|heraldic=helm|trimmed=full helm|clay=full helm|volatile=full helm|additional=[[Crystal full helm]]}}. Dit geeft:

  • item=full helm zorgt dat bij bijvoorbeeld Bronze een link komt naar Bronze full helm
  • group=Full helmet zorgt dat de titel van het sjabloon (en de link) naar Full helmet verwijst, in plaats van naar full helm.
  • Black is weggelaten, omdat we black=no hebben toegevoegd.
  • Bone en Dragon zijn toegevoegd, omdat we bone=yes en dragon=yes hebben toegevoegd.
  • Heraldic is toegevoegd, en omdat het heraldic=helm is, komen er links naar bijvoorbeeld Black helm (h1).
  • Trimmed is toegevoegd, omdat trimmed=full helm, komen er links naar bijvoorbeeld Black full helm(t).
  • Clay en Volatile zijn toegevoegd, Clay=full helm zorgt voor een link naar Sacred Clay full helm, Volatile=full helm zorgt voor een link naar Volatile Clay full helm.
  • additional=[[Crystal full helm]] voegt een link naar Crystal full helm extra toe.

Therealmagicrune 8 dec 2008 12:39 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.