Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

POH Welcome

Portalicon POH oftewel player-owned-house kan bij een estate agent gekocht en gemaakt worden. Het is Member en kan niet gebruikt worden door gratis spelers. Spelers kunnen in een huis d.m.v. een paarse portal of teleport. POH is gemaakt voor de skill construction te trainen.

Plaatsen waar je je huis kan settelen

Rimmington (level 1 constr.)
Taverley (level 10)
Pollnivneach (level 20)
Rellekka (level 30)
Brimhaven (level 40)
Yanille (level 50)

Als er een speler doodgaat in het huis, zal hij/zij al zijn spullen terugkrijgen, het is veilig en je kan geen spullen verliezen tenzij je het dropt. De speler kan wel alles verliezen bij vergiftiging als de persoon wordt gekickt uit het huis.

Runescape house rooms throneroom

Je kan je huis in verschillende soorten laten veranderen. Ga daarvoor naar het huis van een Estate Agent en kies de optie: "can you redecorate my house please?".

Hij laat je kiezen tussen een paar soorten, je hebt voor elke soort een prijs en een level nodig:

Basic Wood (level 1 constr.) (5.000 GP)
Basic Stone (level 10) (5.000 GP)
Whitewhashed Stone (level 20) (7.500 GP)
Fremennik-style wood (level 30) (10.000 GP)
Tropical Wood (level 40) (15.000 GP)
Fancy Stone (level 50) (25.000 GP)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.