Wikia


Primed bar
Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.


Een primer bar is een bar van elementair metaal dat heeft ondergaan verscheideneprocessen waardoor het ontvankelijk zijn voor de magische krachten van de machinesop de lagere niveaus van de Elemental Workshop kerker. Geprimed bars kunnen worden gebruikt in de kerker van geest, lichaam, kosmische en chaos bars maken.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.