Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.


Een Promethium rock is een mining rock die voorkomt in Daemonheim, tijdens het trainen van Dungeoneering. Om er ores uit te kunnen halen, moet de speler een member zijn en minstens 90 Mining hebben. Uit één promethium rock kunnen 1 tot 5 promethium ores gehaald worden. Die ores kunnen dan omgesmolten worden in promethium bars als de speler 90 Smithing heeft.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.