Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

De Rare drop table is een tabel met zeldzame voorwerpen die verschillende monster droppen. Daarbij horen monster met lage en hoger levels. Dit varieert van level 9 Barbarians tot de level 333 Kalphite Queen. Hierdoor komt het dat sommige monsters hele goede spullen droppen, ook al hebben ze een laag combat level. De kans waarbij je één van deze drops krijgt is groter als je een Ring of Wealth draagt. Maar je kunt zo ook krijgen als je deze niet draagt. Éen van de beroemde drops in de tabel is de Vecna Skull. Hieronder is een lijst zichtbaar van alle bekende drops die in de tabel staan en de monsters die deze droppen. Elk monster heeft een kans om elke drop in de lijst te droppen. De drops zijn vaak noted:

MonstersEdit

Deze monsters kunnen voorwerpen uit de tabel droppen:

DropsEdit

Dit zijn een aantal van de mogelijke drops die kunnen voorkomen:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.