Wikia


ROTM Head banner
Ritual of the Mahjarrat (#178)
Ritual of the Mahjarrat
Uitgebracht op 14 september 2011 (Update)
Alleen voor members? Ja
Quest series Mahjarrat quest series
Officiële moeilijkheid Grandmaster
Officiële duur Erg lang
Ontwikkelaar Paul Gower, Chris L, Stephen R
[bekijk] [overleg]

Ritual of the Mahjarrat is de quest waarin de Ritual of Rejuvenation, een ritueel dat door de Mahjarrat elke 500 jaar gehouden wordt, plaatsvindt. Het is de vierde Grandmaster quest van RuneScape. De quest werd uitgebracht op 14 september 2011. Het is het vervolg op de While Guthix Sleeps, A Tail of Two Cats en de The Temple at Senntisten quests en is tevens de laatste quest van de The Rise of Lucien en de Mysteries of the Mahjarrat quest series.

Officiële beschrijvingEdit

NederlandsEdit

Ze kondigen hun aankomst aan met een vernietigende schreeuw en ze laten niets dan as, vlammen en vernietiging achter in hun kielzog. Iedereen beeft van de schrik als zij naderen en de grond rommelt meelevend mee.

Berichten over een aanval op het eiland Mos Le'Harmless zijn Sir Tiffy Cashien ter ore gekomen. Als jij zou beslissen om zijn verzoek te aanvaarden, dan zal je weggezonden worden om Sir Tendeth, die een grote dreiging voor de wereld op het spoor is, te helpen; een dreiging die veel groter is dan de piraten, die hij oorspronkelijk moest onderzoeken.

Heb jij de moed om deze nieuwe bedreiging te onderzoeken en het tot op het einde te doorzoeken? Of laat je de wereld aan zijn lot over, terwijl jij je angstig verstopt?


EngelsEdit

They signal their arrival with a devastating shriek, and leave nothing but ash, flame and destruction in their wake. All tremble in fear as they approach, and the ground rumbles in sympathy.

Word of an attack on the isle of Mos Le'Harmless has reached the ears of Sir Tiffy Cashien. Should you choose to accept his request, you will be sent to aid Sir Tendeth who has come across a great threat to the world; one far greater than the pirates he was originally sent to investigate.

Do you have the stomach to investigate this new threat, and see it through to the end? Or will you leave the world to its doom while you cower in fear?


Quest detailsEdit

Quest details:
Ritual of the Mahjarrat
Startlocatie
Uitgebracht op
Moeilijkheidsgraad
Grandmaster Grandmaster
Duur
Erg lang
Enkel voor members?
Ja
Vereiste skills
 • 76 Crafting-icon Crafting (Tijdelijke boost is niet mogelijk)
 • 77 Agility-icon Agility (Tijdelijke boost is niet mogelijk)
 • 76 Mining-icon Mining (Tijdelijke boost is niet mogelijk)
Vereiste quests
Voorwerpen die nodig zijn
Monsters te doden
Light creature Waarschuwing!

Deze pagina bevat informatie die je misschien liever zelf wilt ontdekken.


Beginnen met de questEdit

Voorwerpen mee te nemen: Geen
Sir Tiffy Cashien chathead

Praat met Sir Tiffy Cashien in Falador Park. Kies de "Ritual of the Mahjarrat" optie en vraag of er dingen zijn waarmee je kan helpen. Sir Tiffy zal zeggen dat je net op tijd kwam en hij zal vertellen dat hij een agent op Mos Le'Harmless heeft, die informatie aan het verzamelen is over aanvallen op nederzettingen van mensen en die om hulp had gevraagd. Hij zal je zeggen dat je naar The Other Inn moet gaan en daar navraag moet doen naar Sir Tendeth, die daar undercover opereert en gekleed is zoals een piraat. Beëindig het gesprek met Sir Tiffy. Wanneer je zegt dat je er onmiddellijk zal aan beginnen, zal je het aanbod krijgen om naar Mos Le'Harmless geteleporteerd te worden. Als je niet op het aanbod ingaat, dan kan je de teleport niet meer aan Sir Tiffy vragen.

Op Mos Le'HarmlessEdit

Dragonkin attack

Wat heeft Mos Le'Harmless aangevallen?

Ga naar Mos Le'Harmless en zoek Sir Tendeth. Hij zal in de grootste van de twee cafés zijn en zal er uitzien als een piraat met een dagger. Je moet vragen of de piraten plannen smeden om steden aan te vallen, maar Sir Tendeth zal je verzekeren dat de piraten alleen maar een bedreiging vormen voor andere schepen. Hij is een veel grotere dreiging aan het onderzoeken, een dreiging die zo groot is dat niets of niemand veilig is. Dan zal je een waarschuwing krijgen die zegt dat de jungle op Mos Le'Harmless nu gevaarlijker zal worden en dat ook zo zal blijven tot het einde van dit stuk van de quest. Als je bevestigt dat je wil verdergaan, zal een krijs weerklinken, samen met onheilspellende muziek.

Het scherm zal beginnen te schudden en er zal een filmpje volgen, waarin vuur te zien is buiten het café. Wanneer het verdwenen is, zullen een aantal piraten gewond op de grond liggen. Spreek dan opnieuw met Sir Tendeth, die je zal zeggen om te gaan kijken en te onderzoeken of iemand iets gezien heeft, terwijl hij zijn zenuwen probeert onder controle te krijgen.

De verhalen van de piraten over wat precies gebeurd is, zullen allemaal verschillend zijn. De gewonde piraat, die het zuidelijkst ligt, zal vertellen dat iets hem met een vuurbal geraakt heeft, al weet hij niet wat het precies was. Anderen zullen zeggen dat ze dingen gezien hadden als reusachtige vuurspuwende albatrossen, skeletachtige draken die recht opliepen zoals mensen en konden spreken, enorme gieren en reuzevleermuizen.

In de jungleEdit

Voorwerpen mee te nemen: Voedsel, wapens en armour om tegen aanvallen van jungle horrors beschermd te zijn. Ze vallen aan met melee. Verder zijn ook een Anti-dragon shield (of een andere bescherming tegen dragonfire) en runes voor Falador Teleport aanbevolen.

Nadat je met verschillende piraten gesproken hebt, zal de informatie die je verkrijgt er op wijzen dat de aanvallers naar de jungle gevlogen zijn. Het is dan ten stelligste aanbevolen om armour aan te doen en wapens mee te nemen, aangezien de jungle een multi-combat area is waar vele, agressieve jungle horrors rondlopen. Sir Tendeth zal dan de suggestie doen om buiten de poort eens te gaan kijken wat er precies aan de hand is. Hij zal zich bij je voegen wanneer je vertrekt, maar vooraleer je ergens heen kan gaan, zal Sir Tendeth getroffen worden door een vuurbal en sterven.

Je zal automatisch dekking zoeken aan de westelijke kant van een boom en dan beslissen om de bomen als dekking te gebruiken op je weg naar het oosten, waar de vuurbal vandaan kwam. Gebruik de verkoolde grond en verbrande planten als gids. Als je te lang op een open plek blijft staan, zal je getroffen worden door een vuurbal (die overigens behoorlijk wat schade kan doen aan de speler) en automatisch terugkeren naar het dorp. Blijf altijd wachten aan de westelijke kant van de bomen. Door sommige planten kan je niet doorheen lopen, dus pas op dat je er niet achter blijft staan en zo getroffen wordt door een vuurbal! Je kan ook door het jugle grass lopen, dat ook voor bescherming zal zorgen. De vuurballen zijn dragonfire, dus is een anti-dragon shield handig om de schade aangebracht door de vuurballen te verlagen. Het is ook aangeraden om auto-retaliate af te zetten, aangezien het er voor kan zorgen dat je plotseling naar een onbeschermde plek rent en zo geraakt wordt. Als je sterft, zal je niet op Mos Le'Harmless respawnen.

Als je probeert om de 'rum' te gebruiken om naar Trouble Brewing te teleporteren, zal dit niet lukken en zal je het volgende bericht krijgen: An unknown power seems to prevent you from drinking this item, as tasty as it seems. (Een onbekende kracht lijkt jou te verhinderen dit te drinken, hoe lekker het er ook uitziet.)

Dragonkin on mos le harmless

De Dragonkin

Eens je de verste uithoek van Trouble Brewing bereikt hebt, in de oostelijke bomen net te noordoosten van het gebouw, zal een filmpje beginnen te spelen. Sithaph, Strisath en Sakirth, de drie Dragonkin, zullen aan het bespreken zijn hoe de vernietigingen "the rage" kalmeren, maar dat het nog steeds toeneemt, en dat iemand "het" is aan het gebruiken. Ze besluiten daarop om een grotere nederzetting aan te vallen en om hun zoektocht naar de "False User" verder te zetten. Ze vliegen weg en je zegt dat je terug moet gaan naar Sir Tiffy om verslag uit te brengen.

Temple Knight ArchievenEdit

Voorwerpen mee te nemen: Catspeak amulet (e)

(Opmerking: Als je een cramulet hebt, kan je GEEN catspeak amulet van de sphinx krijgen, tenzij je eerst je cramulet dropt en dan met de sphinx spreekt. Je moet je cramulet ontmantelen en dan in Burthorpe met Hild praten om het te laten betoveren voor 5 death runes.)

Ga terug naar Falador Park en vertel Sir Tiffy Cashien wat je gezien hebt. Hij zal je naar de archieven van de Temple Knights brengen, waar je Lady Table zal ontmoeten. Lady Table zal een dossier maken over de Dragonkin. Ze zegt dat het vooral bestaat uit verslagen van 'waarnemingen', net zoals de verslagen over de 'Reprehensible Snowgre'. Er zal een nota van Robert the Strong gevonden worden, waarin gezegd wordt dat de 'stonetoucher' de halsband van zijn reïncarnatie moet pakken en het moet gebruiken om naar Kethsi te gaan. Eens hij daar is, moet de speler de halsband gebruiken als een soort van sleutel.

Templeknightarchive

De archieven van de Temple Knights.

Vertel Lady Table en Sir Tiffy dat Robert gereïncarneerd is als een kat, die Bob genoemd wordt, en dat je dat onderzocht hebt in een eerder avontuur. Zeg hen ook dat je denkt dat jij de stonetoucher bent door wat je tijdens een vorige missie voor hen allemaal beleefd hebt. Lady Table zal je dan opdragen om Bob te vinden en zijn halsband te pakken. Verlaat de archieven door door de deur te lopen; Sir Tiffy zal je dan weer naar Falador teleporteren. Vervolgens moet je Bob opsporen met behulp van je catspeak amulet (e). Om het amulet te gebruiken, moet je er met de rechtermuisknop op klikken en de optie 'Open' kiezen. Als je het geopend hebt, moet je op de snorharen klikken om de pijl te doen bewegen, tot de ogen oplichten. Als de ogen oplichten, moet je de pijl volgen en in die richting lopen om Bob te vinden. Bobs locatie verandert voortdurend omdat hij door heel Gielinor kan lopen, dus kan het wel een tijdje duren vooraleer je hem vindt. Als je hem gevonden hebt, moet je om zijn halsband vragen. Je kan ook met Neite praten voor extra informatie over zijn verleden, maar dat is niet verplicht.

De ruïnes van KethsiEdit

Voorwerpen mee te nemen: Bob's collar, een spade en pickaxe (kan alle twee in Kethsi zelf gevonden worden, food (voor het geval de agilityobstakels mislukken)). Zorg er wel voor dat je nog acht lege plaatsen in je inventory hebt.

Nu moet je de fairy rings gebruiken om naar Kethsi, een verwoeste wereld, te gaan. De code die je moet gebruiken, kan gevonden worden op de achterkant van Bob's collar en is D-I-R gevolgd door A-K-S.

Eens je Kethsi bereikt hebt, zal je je onderzoek starten om de reden van de Dragonkin aanval te achterhalen. Om dat te doen, moet je vier Tetrahedrons vinden die overal verspreid te vinden zijn op Kethsi.

Kethsi wall design with statues

De mysterieuze puzzel op Kethsi.

Tetrahedron 4Edit

Zodra je op Kethsi bent aangekomen, moet je naar het noorden lopen en het puin (rubble) in het midden van het eiland doorzoeken. Je zal de Tetrahedron 4 krijgen. Daarna moet je de helling oplopen naar de tweede verdieping van het verwoeste gebouw. Daar moet je Bob's collar op de muur gebruiken.

De collar doen passenEdit

Je moet Bob's collar nu goed plaatsen en doen passen in het motief van de muur, zodat een afgesloten compartiment geopend kan worden. Je kan de collar doen passen door het verticaal te plaatsen, met de "Bob" zijde naar boven, tussen de twee meest rechtse stukken. Eens de collar zich daar bevindt, moet je het draaien tot het vastzit.

Bobs Copy

De oplossing van de puzzel (de collar moet nu gedraaid worden).

Je zal dan vijf voorwerpen krijgen: twee nota's (Note to Robert the Strong en Note to You), Tetrahedron 1, een statue arm en Robert's necklace. De necklace speelt geen rol in deze quest.

Tetrahedron 3Edit

Ga vervolgens naar het zuidwesten en spring over de richel. Gebruik de statue arm op het standbeeld, dat je kan vinden aan de overkant van de Agility shortcut op dezelfde verdieping als de wall design. Er zal dan een plank verschijnen. Loop over de plank en ga dan naar beneden via de ladder voor jou. Loop daarna in oostelijke richting en loop dan op de wall jump shortcut. Eens je er op bent, moet je de muur beklimmen naar het westen. Vervolgens moet je de swing-pole naar het noorden gebruiken. Loop daarna over de balk voor jou, spring over het zuidelijke gat, kijk naar het zuiden, spring naar beneden en ga dan tweemaal naar beneden via de zuidelijke ladder. Dan moet je door de pijp kruipen, die zich ten oosten van jou zal bevinden. Pak de pickaxe die zich bij het uiteinde van de pijp bevindt en sla dan op de rotsen. Beklim daarna de muur vlakbij en loop over de muren naar het westen. Klim verder met de handgrepen en ga dan naar beneden via een ladder. Ga achter de ruïne en loop naar het oosten en doorzoek het puin om de Tetrahedron 3 en een strange device te vinden.

Tetrahedron 2Edit

Nadat je de Tetrahedon 3 gekregen hebt, moet je tweemaal de ladder naar boven beklimmen en dan naar het zuiden springen. Glij naar beneden via het dak en loop dan verder naar het zuiden om daar een plank over te gaan. Daarna moet je het nabije puin doorzoeken, waar je de laatste Tetrahedron zal vinden, de Tetrahedron 2.

OverzichtEdit

Tetrahedron Locatie
1 Verkregen van de puzzel met Bob's collar en het wall design.
2 Op een klein eilandje in het westen, ten zuiden van het trappenhuis en aan de overkant van de plank.
3 Gevonden in de noordwestelijke hoek van Kethsi, voorbij de handgrepen, via de ladder naar beneden en dan in oostelijke richting.
4 Bevindt zich in het puin in het midden van het eerste eiland van Kethsi.

De ondergrondse bibliotheekEdit

Isle of Sann library

De bibliotheek.

Eens je de vier tetrahedrons gevonden hebt, moet je de trappen, die zich aan de meest westelijke kant van Kethsi bevinden, afdalen. Als je daar aangekomen bent, moet je alle tetrahedrons op de "indentations" gebruiken. Je zal dan een code van 4 letters krijgen, die je moet bekijken in je quest journal. Nu moet je op Kethsi rondlopen en de strange device gebruiken om je coördinaten te controleren.

De coördinaten beginnen met AAAA in de linkerbenedenhoek. De eerste en de derde letters geven respectievelijk de grote verticale en horizontale coördinaten weer, die je kan bekijken op het kaartje hieronder, de tweede en vierde letters duiden de specifieke coördinaten in het vakje aan. Ten noorden van bijvoorbeeld FEBG ligt FEBH en dan FECA. Ten westen van FBCA ligt dan FACA en dan EHCA en zo verder.

Kethsi coordinate map

Als je op de plek bent aangekomen die de code aanduidt, moet je daar graven met een spade. Je zal dan een Kethsian key vinden. Keer terug naar de dungeon van Kethsi, daar waar je de tetrahedrons op de indentations gebruikt hebt. Ga daar door de zuidelijke deur en doorzoek de zuidoostelijke boekenkast voor een scroll. Lees de scroll om een nieuwe spreuk te leren. Doorzoek daarna de boekenkast ten westen van de de eerste en lees de journal.

Plannen worden gesmeed in FaladorEdit

Keer terug naar Falador en praat met Sir Tiffy. Zorg er zeker voor dat de notes en de journal in je inventory zitten. Als je hem de journal getoond hebt, moet je naar Falador Castle gaan. Eens in het kasteel moet je in oostelijke richting verdergaan, tot je Akrisae ziet. Praat met hem. Ali the Wise zal ook verschijnen en zal extra informatie verschaffen. Akrisae zal echter overtuigd moeten worden dat de hulp van de Mahjarrat echt nodig is; je moet de volgende opties kiezen om hem te kunnen overtuigen:

 • So, instead, you'd risk all our lives?
 • I can't think of another way.
 • Yes, we'll have to be careful.
 • I will risk my own life to negotiate.

De groep beslist dan om te proberen om een aantal Mahjarrat te overtuigen hen te helpen met het dwarsbomen van Luciens plannen. Akrisae zal je vervolgens 4 teleorbs geven om te proberen de Stone of Jas weg te teleporteren tijdens het ritueel. Ali the Wise zal je het hart van Arrav geven, waarmee je moet proberen om Zemouregals controle over Arrav te verbreken.

De beacons krijgenEdit

Vooraleer je naar de ritual site gaat, moet je nog naar de Digsite gaan en daar met Azzanadra praten in de Senntisten Temple. Vraag hem iets over de quest. Hij zal je 4 beacons geven die je rond de ritual site moet gaan plaatsen.

De Ritual Site in orde brengen Edit

Ghorrock supplies

Items in Ghorrock.

Voorwerpen nodig: Ring of visibility, Rope en alle voorwerpen die gekregen werden bij de vorige stap van de quest. Het is verder ook ten zeerste aangeraden om super energy potions, food, bescherming voor dragonfire en een spade mee te nemen.

Ga naar Ghorrock, de plek waar het Ritual of Rejuvenation zal plaatsvinden. Het is aanbevolen om antifire potions of een anti-dragon shield mee te nemen, aangezien er iron en steel dragons in de buurt rondlopen. Voor volledige bescherming moet je zowel de potion drinken als het shild dragen en Protect from Melee of Deflect Melee gebruiken.

Hoewel het redelijk afgelegen ligt, zijn er toch een aantal manieren om snel tot bij Ghorrock te komen:

 • Gebruik de Artic Bear familiar om naar de Trollweiss Hunter Area te teleporteren en ga daarna naar het westen, om daar de canoe te gebruiken. Vanaf de plek waar de canoe zal stranden moet je dan voorbij de grot lopen waar Jhallan ingevroren was en dan de heuvel oplopen naar Ghorrock. Dit is een snelle en veilige route en het brengt je ook vlabij de plek waar je gravestone zal verschijnen als je zou sterven.
 • Teleporteer naar de Trollweiss Hunter Area met behulp van de fairy rings. De code is DKS. Daarna moet je naar het noorden lopen, daarna naar het westen. Je zal ook bij de canoe belanden. Zo kan je uiteindelijk bij Ghorrock geraken (zie hierboven voor de details).
 • Teleporteer naar Rellekka met behulp van de Enchanted Lyre. Vandaar moet je in noordoostelijke richting lopen, naar de Trollweiss Hunter Area. Daar moet je ook weer naar het noorden lopen, vervolgens naar het westen, om ook bij de canoe te komen.
 • Gebruik de Ardougne/Edgeville teleport lever (of ga te voet) om naar level 56 Wilderness te geraken. Hiervoor zal je ook een scherp voorwerp, zoals een knife, nodig hebben om het spinnenweb kapot te slaan. Van hieruit moet je een heel eind naar het westen lopen, voorbij de Agility course. Let op: hiervoor moet je door de Wilderness gaan.
 • Gebruik de Ice Plateau Teleport spreuk van de Lunar Magicks. Let op: hiervoor moet je door de Wilderness gaan.
 • Gebruik de Ghorrock Teleport spreuk van de Ancient Magicks. Let op: hiervoor moet je door de Wilderness gaan.
 • Gebruik de Lava Titan familiar om naar level 40 Wilderness te teleporteren, net ten zuidoosten van het fort. Let op: hiervoor moet je door de Wilderness gaan.

Bestand:MapROTM.png

De heat globe verkrijgenEdit

Als je aangekomen bent bij Ghorrock, moet je naar de dungeons van het fort gaan. Ga de trap op, loop in oostelijke richting en ga daar de trappen af. Beklim de muur en loop vervolgens naar het noorden, daarna naar het westen en spring naar de beneden via de vernielde wal om de ingang tot de dungeons te bereiken. De dungeon is gevuld met waterfiends, die zich bovendien in een multi-combat area bevinden. Je zal er door moeten lopen, dus let op! Ga door de trapdoor (valluik) naar binnen en ga verder in zuidwestelijke richting, tot je een heat globe vindt. Pak die op en keer teug naar de hoofdpoort van Ghorrock. Ten zuiden van de poort bevindt zich een omgevallen pillar (pilaar): spring hierover. Vanaf daar zal je veilig zijn voor aanvallen van de dragons. Ga verder door de opening in de zuidelijke kliffen. Dan zal je een grote besneeuwde vlakte betreden: welkom op de ritual site!

Vermijd de undead broavs die op de vlakte rondlopen. Als je te dicht bij één van hen komt, zal er een tovenaar verschijnen, die jou zal wegteleporteren naar een cel in het gebouw ten zuidwesten van de vlakte, met name Zemouregal's castle. Je moet in de cel het bed doorzoeken om een chisel en spade te vinden en de tegels aan de oostelijke muur van de cel te kunnen opheffen. Graaf de tegel uit en ontsnap dan uit de cel en het gebouw. Je moet dan naar het noorden of het oosten lopen om weer naar de ritual site te geraken, maar je moet wel opletten voor de armoured zombie die rond Zemouregals kasteel loopt.

Nu is het de bedoeling dat je een aantal voorwerpen op de ritual site gaat plaatsen, die je bondgenoten tijdens de gevechten zullen helpen.

Noordelijke beaconEdit

Loop naar het westen van de ice entrance aan de noordkant van het plateau. Plaats het bij de dichtstbijzijnde boom.

Zuidelijke beaconEdit

Loop direct naar het zuiden en zet de tweede beacon in de boom die zich ten zuidwesten van de ritual stone bevindt. Als je dit juist gedaan hebt, moet je het bericht krijgen dat de zuidelijke beacon recht tegenover de noordelijke beacon staat.

Arrav's heartEdit

Plaats Arrav's heart tussen de rotsen ten zuiden van de ritual stone. Als je het hart er niet kan plaatsen, ben je op de verkeerde plaats.

Westelijke beaconEdit

Loop naar de westelijke kant van het plateau tot je een boom vindt net ten noorden van een denkbeeldige lijn die de ritual site in twee delen verdeelt. Als je de beacon in de boom ten zuiden van die lijn zet, zal het NIET werken.

Oostelijke beaconEdit

Loop daarna recht naar het oosten en zet de beacon bij de boom die zich recht tegenover de westelijke boom staat. Als je dit juist gedaan hebt, zal je het bericht krijgen dat de oostelijke beacon recht tegenover de westelijke beacon staat.

Het touw bevestigenEdit

Ga naar de noordwestelijke hoek van het plateau en zoek daar voor een 'overhanging tree'. Het is een boom die je niet kan omhakken. Gebruik een rope op die boom, zodat men vanaf het strand naar het plateau kan klimmen. Dit zal gebruikt worden door je bondgenoten tijdens het ritueel. Je kan vanaf dan ook zelf de rope gebruiken om van bij de plek waar je met de canoe strandt rechtstreeks naar de ritual site te gaan, zodat je niet meer langs de dragon in Ghorrock moet passeren.

Zemouregals basisEdit

Opmerking: Wanneer je aan het praten bent met Movario, kan de undead broav dia in de buurt rondloopt je ontdekken in het midden van het gesprek en je naar de cel sturen.

Praat met Movario die zich in de zuidoostelijke hoek van het plateau bevindt. Let op voor de Broavs! Dan moet je naar Zemouregal's fort gaan, dat ten westen van Movario ligt. Je moet er heen om te proberen om Zemouregals macht over Arrav te verminderen. Als je bij het fort aankomt, zal je zien dat de deuren op slot zijn. Dood een armoured zombie buiten het fort om een code key en decoder strips te krijgen.

Lees de code key. De code zal bestaan uit vier letters, bijvoorbeeld 'AIBF'. Klik vervolgens op de hoofdpoort van het fort. Je moet de vier letters omzetten in een code bestaande uit nummers om de poort te openen. Selecteer de eerste decoder strip (strip nummer 1) en plaats die boven de eerste letter aan de linkerkant; het gaatje in de strip zal een cijfer tonen. Dat is het eerste nummer van de code. Doe hetzelfde voor de tweede, derde en vierde decoder strip. Voor de code 'AIBF' zal dit bijvoorbeeld het volgende resultaat opleveren: Strip 1 wordt op de lijn van de A geplaatst, waardoor een 6 zichtbaar wordt. Strip 2 wordt op de lijn van de I geplaatst, waardoor een 3 zichtbaar wordt. Strip gaat over de lijn van B en toont zo een 0 en strip 4 gaat over de lijn van F en geeft 2. Geef de code '6302' in op de schijven in het midden van het scherm om de deur te openen.

Ga naar binnen in de hoofdruimte op het gelijkvloers en doorzoek de crate daar om de storeroom code key te vinden. Lees de code en open de deur van de storeroom (opslagruimte) in het westen van de ruimte. Het openen gebeurt op dezelfde manier als de hoofdpoort. In het noordelijke deel van de opslagplaats moet je de crates doorzoeken. Je zal een reliquary code key en de heart magic notes krijgen. Lees de notes.

Ga naar boven via de oostelijke trappen en gebruik de reliquary code key om de reliquary te openen. Eens je binnen bent, moet je de black stone, die zich in het zuidelijke deel van de kamer bevindt, kapotslaan. De black stone is de 'black prism' waarover de heart magic notes spraken. De stone versterkt de controle van Zemouregal over Arrav.

Ga weer naar beneden en ga naar boven via de westelijke trappen. Zemouregal en Sharathteerk bevonden zich in een afgesloten kamer. Examine elk van beiden en je zal horen wat ze van plan zijn: hun zombieleger is sterk genoeg en Arrav bevindt zich in positie.

De Stone of JasEdit

Praat daarna opnieuw met Movario om te vernemen dat hij voelt dat de Stone of Jas dichtbij is, ergens verborgen in de buurt. Ga dan, terwijl je een ring of visibility draagt, naar het westen terwijl je de zuidelijke rand van het plateau blijft volgen. Je zal een onzichtbare shadow pedestal vinden. Plaats de heat globe op de pedestal. Een hoop ijs zal smelten en er zal een ingang van een grot in de zuidelijke rotsmuur van het plateau vrijkomen.

Als je probeert om de heat globe op de pedestal te zetten en je het bericht krijgt "That could be a good idea, but you've other things to do first", betekent dat dat de beacons niet mooi tegenover elkaar staan. Als je er absoluut zeker van bent dat de beacons juist staan, praat dan met Movario ten oosten van de pedestal en hij zal de heat globes er op zetten. Het kan ook helpen om een beacon uit een boom te halen en het er daarna weer in te zetten.

Je kan nu de grot binnengaan, waar je de Stone of Jas zal vinden. Je kan hem ook, net zoals in While Guthix Sleeps, aanraken. Maar let op: als je niet volledig voorbereid bent voor het aanstaande gevecht, moet je naar een bank gaan en je klaarmaken voor je de grot betreedt!

Het RitueelEdit

Touching SOJ

De Stone aanraken

Bereid je voor op het gevecht. Ga de grot in via de ingang die je hebt vrijgemaakt. Je zal je in een grote ijsgrot bevinden. De gang naar het oosten is geblokkeerd door een barrière van energie, waar je nog niet door kan gaan. Ga de andere gang in en raak de Stone of Jas aan wanneer je er aankomt.

Als je de Stone of Jas aanraakt, zal je een visioen krijgen over het verleden. Een kort filmpje zal beginnen te spelen waarin Commander Zilyana vecht tegen K'ril Tsutsaroth tijdens een veldslag tussen het leger van Saradomin en dat van Zamorak bij Annakarl in het jaar 3100 van de Third Age. Zilyana wordt neergeslagen en het is Saradomin die haar redt. Hij brengt haar naar de arena van Fist of Guthix waar de Stone of Jas zich dan bevindt, en gebruikt de Stone om Zilyana te genezen. Hij toont haar ook de Stone of Jas (die hij zelf 'The Eye of Saradomin' noemt') en vertelt haar dat Zamorak terugkeert is na zijn verbanning en een oorlog begonnen is om de Stone te verkrijgen.

Het eerste gevecht: General KhazardEdit

TIP: Na elk gevecht kan je weg teleporteren om food en andere benodigdheden te halen. Je kan dit doen als de filmpjes na elk gevecht af zijn. Je voortgang in de quest zal dan opgeslagen worden.

ROTM fight

Het gevecht met General Khazard.

March to battle

De Temple Knights trekken ten strijde.

Wanneer het filmpje eindigt, zal er een alarm weerklinken en zal je naar buiten geteleporteerd worden, waar Sir Tiffy staat te wachten, samen met Ali the Wise, Akrisae en een bataljon Temple Knights. Je zal naar de ritual site gaan, maar zal onderschept worden door General Khazard en zijn volgelingen. Hij zal onthullen dat Ali the Wise in feite de Mahjarrat Wahisietel is. Daarna zal hij aanvallen. Het is nu jouw taak om Sir Tiffy te helpen om General Khazard te verslaan terwijl de rest van de groep afrekent met zijn volgelingen.

Ali's Identity

General Khazard onhult wie Wahisietel is.

General Khazard gebruikt een Magic spreuk op lange afstand, die kan tegengehouden worden met Protect from Magic of Deflect Magic. Hij zal ook Bouncer oproepen, die voortdurend weinig schade zal toebrengen aan jou. Je kan Bouncer zelf niet aanvallen, dus moet je hem, als Khazard hem oproept, tot bij Wahisietel brengen, die hem dan voor jou zal doden. Het is ook mogelijk om Khazard zelf vlakbij Wahisietel te lokken zodat Bouncer elke tijd dat Khazard hem oproept, onmiddellijk zal doden. Als Bouncer niet gedood wordt, zal hij steeds een klein beetje schade toebrengen, maar zijn aanvallen zijn snel en niet tegen te houden met prayer! Het is dus aangeraden om Bonucer zo snel mogelijk tot bij Wahisietel te lokken. Tijdens dit gevecht zullen je combat stats een boost hebben, omdat je de Stone of Jas hebt aangeraakt.

Opmerking: Als je sterft tijdens het gevecht en terugkomt met de canoe, kan je je graf bereiken door opnieuw over de fallen pillar te springen. Je kan ook het touw gebruiken, maar dan moet je onmiddellijk ergens klikken als het filmpje begint om terug te keren naar de fallen pillar en daar je spullen op te halen.

Opmerking: Om Khazard naast Wahisietel te krijgen, is het een goed idee om weg te lopen van Khazard in de richting van Wahisietel totdat Khazard vlak bij hem staat. Als je dit gedaan is, is het veel eenvoudiger om Khazard te doden, aangezien je niet meer op Bouncer zal moeten letten.

Het tweede gevecht: Luciens Ice TitansEdit

Opmerking: Als je vanaf nu sterft, zal je graf naast de rope die je aan de boom bevestigd hebt, verschijnen. Breng dus zeker antifire potions en/of een anti-dragon shield mee op je tocht terug, want anders zullen de draken in Ghorrock je heel wat schade toebrengen. Het is ook aangeraden om ranged te gebruiken tijdens dit gevecht, aangezien je er in kan slagen om niet geraakt te worden door de Ice Titans en Lucien als je de safe spot gebruikt.

Wanneer je General Khazard verslagen hebt, zal hij weg teleporteren en zal je verder lopen naar de ritual site. Wahisietel voelt een Mahjarrat die zich vlakbij bevindt, maar het plateau is echter vreemd genoeg verlaten. Wahisietel roept dan tegen Khazard om zichzelf te tonen, maar het is echter Lucien die verschijnt. Hij daagt jouw groep uit en roept dan vier enhanced ice titans op; Sir Tiffy roept Idria op via de commorb en vraagt versterkingen. De onmiddellijke aankomst van een ondersteunde groep Guardians of Armadyl is het startsein voor het eerste gevecht tegen Lucien.

Twee van de enhanced ice titans zullen achter jou aankomen. Activeer Protect from Melee of Deflect Melee en val ze aan. Ze hebben veel lifepoints, maar de prayers zullen hun melee aanvallen volledig tegenhouden. Maar let op, ze hebben ook een speciale aanval, die je zal bevriezen in ijs. Als je het ijs niet snel breekt door ergens anders te klikken om weg te lopen, zal het ijs versplinteren en zo heel wat schade toebrengen! De titans zijn grote monsters, dus kan het handig zijn om ze zodanig te positioneren dat er maar eentje je aanvalt. De titans zijn heel zwak tegen de aanvallen van combat familiars, en dan vooral van fire titans. Het is aangeraden om ze aan te vallen met ruby bolts (e), omdat het zo mogelijk is om meer dan 2000 te hitten in het begin van het gevecht.

Saferotmtitans

Zorg ervoor dat de Ice Titans hier geblokkeerd raken (zuidoosten) en loop dan heen en weer om de aanvallen van Lucien te ontwijken.

Tijdens het gevecht zal Lucien met Wahisietel vechten, maar hij zal ook geregeld een spreuk op jou richten. Als die spreuk de grond raakt waar jij op staat, zal er een zuil van duisternis omhoogschieten en verschillende malen meer dan 100 schade toebrengen. Als je een zwarte, rokende schedel op je ziet afkomen, moet je minstens twee vakjes weglopen van waar je stond en dan verder vechten met de ice titans. Als een ice titan je bevriest met zijn speciale aanval op het moment dat de spreuk van Lucien op jou afkomt, kan er enorm veel schade toegebracht worden aan jou, dus wees zeker dat je lifepoints zo hoog mogelijk zijn op dat moment. Een gemakkelijke manier om zowel de aanvallen van Lucien als die van de ice titans te ontwijken, is door de safe spot te gebruiken (zie afbeelding rechts).

Het derde gevecht: Luciens Ice DemonsEdit

Nadat de enhanced ice titans van Lucien zijn verslagen, geeft hij het nog niet op en roept hij twintig ice demons op, die elk een combat level van 300 hebben. De Mahjarrat Sliske zal dan ook verschijnen en roept zijn beurt de Barrows brothers op om te helpen in het gevecht. Een nieuw gevecht begint.

Opnieuw zullen er twee achter jou aankomen, opnieuw is het jouw taak om ze te verslaan. De ice demons gebruiken Ranged en Magic aanvallen, maar hun Magic aanval is de sterkste. Soms zullen ze ijspegels naar je gooien die in de grond rond je blijven steken, zodat je niet meer kan bewegen. Protect from Magic of Deflect Magic zullen die ijspegels niet tegenhouden. Je kan wel de ijspegels aanvallen om ze te breken. Er moeten twee van die "ijspegel-aanvallen" gebeuren vooraleer je volledig geblokkeerd bent, dus is het aangeraden om weg te lopen van de ijspegels zodra ze zich vormen. Ranged is aangeraden voor dit gevecht. Het speciale effect van Ruby bolts (e) zal ook werken in dit gevecht.

Lucien zal ook in dit gevecht zijn spreuk tegen jou gebruiken, dus is het heel belangrijk om te blijven rondlopen zodat de ijspegels je niet blokkeren op het moment dat Lucien zijn spreuk gebruikt.

Combat familiars zijn nutteloos in dit gevecht, want, in tegenstelling tot het gevecht met de enhanced ice titans, ze zullen niet aangevallen worden. Een Beast of Burden familiar kan dus veilig gebruikt worden.

Als dit gevecht start, mag je NIET weglopen van de plaats waar je je dan bevindt. Laat in plaats daarvan de ice demons naar jou komen, zodat je de aanvallen van Lucien op tijd en van ver genoeg ziet komen. Gebruik Protect from Magic of Deflect Magic en probeer om de twee ice demons op te splitsen. Wanneer je aan het vecht bent met eentje, zal de andere met Ranged of Magic aanvallen vanop een afstand. Als je dan dreigt ingesloten te worden door ijspegels en als de spreuk van Lucien op je afkomt, kan je naar de andere ice demon lopen en die dan aanvallen. Dit is een goede manier om te verhinderen dat je geblokkeerd raakt door de ijspegels en dat de aanval van Lucien schade berokkent.

Karil the Tainted, een van de Barrows brothers, zal de ice demons die met jou vechten aanvallen als ze binnen zijn bereik staan. Het is dan ook aangeraden om dicht bij Karil te blijven, want zijn aanvallen kunnen soms nog wel wat schade toebrengen aan de demons.

Het begin van het RitueelEdit

Jhallanreveal

Lucien toont het offer

Eens de ice demons gedood zijn, zal Lucien je pogingen om hem te stoppen beu raken en zal hij overgaan naar een belangrijker ding: het Ritual of Rejuvenation. Op dat moment zullen verschillende Mahjarrat verschijnen, waaronder Enakhra, die vindt dat haar rivaal Akthanakos, die ook verschijnt, geofferd moet worden. Andere Mahjarrat, zoals Zemouregal, Azzanadra en General Khazard zullen er aankomen en discussiëren vervolgens over wie er geofferd moet worden. Als je in de Hazeel Cult quest de kant van de Cult of Hazeel gekozen hebt, zal ook Hazeel er zijn. Lucien zegt dat hij, als sterkste Mahjarrat, alleen zal beslissen wie geofferd wordt. Vervolgens haalt hij Jhallan tevoorschijn, die ingevroren zat in de grot onder de ritual site. Hij bepaalt hierop dat Jhallan het offer zal zijn.

Het vierde gevecht: Armoured Zombies en ArravEdit

Wahisietel protesteert hiertegen en zegt dat Lucien het offer moet zijn, doordat hij zo'n grote dreiging is. Wahisietel valt Lucien opnieuw aan, waarop Sliske de Barrows brothers voor een tweede keer oproept. Zemouregal roept op zijn beurt Sharathteerk op, die dan vier armoured zombies laat verschijnen. Help hierna de Barrows brothers met het verslaan van de armoured zombies; ze zullen je zelf niet aanvallen. Lucien zal echter wel zijn spreuk met de zwarte schedel blijven gebruiken, dus let op! Zemouregal beveelt dan aan Sharathteerk om Arrav op te roepen. Wanneer hij er is, valt Arrav de zes Barrows brothers allemaal tegelijkertijd aan.

Nu is het jouw taak om Arrav aan te vallen om hem af te leiden en achter je aan te lokken naar de rots in het zuiden, waar je eerder in de quest zijn hart geplaatst had. Ondertussen moet je de spreuk van Lucien blijven ontwijken. Eens Arrav dicht genoeg bij zijn hart is, zal de controle van Zemouregal over hem breken en zal Arrav zijn voormalige meester aanvallen. Het is aangeraden om niet in één keer naar het hart te lopen eens je Arrav achter je aan hebt lopen: loop een klein eindje en wacht tot hij zich weer bij jou voegt. Als hij te ver achterraakt, zal hij terugkeren naar de Barrows brothers en moet je hem opnieuw aanvallen opdat hij jou zal volgen.

Waarschuwing:Als je een combat familiar bij je hebt, is het een goed idee om het weg te sturen wanneer Arrav je begint te volgen. Anders is het mogelijk dat de combat familiar Arrav zal aanvallen. Als dit gebeurt wanneer Arrav zijn hart teruggekregen heeft, is het mogelijk dat je combat familiar hem afleidt en hem zo weerhoudt om Zemouregal aan te vallen. Arrav zal dan gewoon blijven staan naast de rotsen. Dit is een glitch en de enige manier om het dan op te lossen is door het gevecht te verlaten, terug te keren en het vierde gevecht vanaf het begin te herbeginnen.
Mahjarrat fights

De Mahjarrat vallen Lucien aan.

Zemouregal is niet opgewassen tegen het geweld van Arrav en zal Lucien smeken om hulp. Wanneer Lucien die vraag om hulp negeert, zet Zemouregal alle andere Mahjarrat er toe aan om Lucien aan te vallen. Azzanadra zal je dan zeggen dat de zuidelijke beacon kapot is en zal je zeggen om het te herstellen, zodat hij de kracht van Zaros kan oproepen om zo het gevecht te beëindigen. Lucien antwoordt door een glacor met combat level 475 op te roepen om jou te stoppen. Gebruik Protect from Magic of Protect from Ranged, ontwijk de glacor en verzamel de vier stukken van de beacon. Herstel de beacon door op één stuk in je inventory te klikken en plaats vervolgens de beacon opnieuw in de boom. Op dat moment roept Lucien op om de strijd te staken en hij gaat dan verder met het ritueel.

Het Ritueel, de Stone of Jas en de DragonkinEdit

Jhallan sacrificed

Lucien die het Ritual of Rejuvenation uitvoert

Lucien voert het Ritual of Rejuvenation uit en offert Jhallans leven om de andere Mahjarrat te verjongen. Wanneer ze verjongd zijn, verandert het uiterlijk van de Mahjarrat, zodat ze meer op mensen lijken.

Azzanadra slaat dan toe en treft Lucien met de kracht van Zaros in de vorm van twee aanvallen, die enorm veel schade toebrengen aan Lucien. Als antwoord op de aanval haalt Lucien de Stone of Jas tevoorschijn en raakt het aan, waardoor zijn krachten nog sterker worden. Maar voor hij zijn krachten kan gebruiken, verschijnen er twee dragonkin die zeggen dat Lucien de 'False User' is, die ze zullen vernietigen.

Als demonstratie van hun kracht verbrandt één van de dragonkin Idria, die een bondgenootschap voorstelt met de dragonkin tegen Lucien. De dragonkin leggen daarop uit dat anderen wel kracht kunnen krijgen van de Stone of Jas, maar dat de Stone of Jas hun kracht ís. Het misbruik van de Stone vervult hen met woede. Lucien valt hierop de dragonkin aan en er ontstaat nogmaals een gevecht.

De eerste dragonkin probeert om Lucien vast te grijpen, maar Lucien slaat hem tegen de grond met de staff of armadyl en wil hem er mee steken. De tweede dragonkin grijpt Lucien op dat moment langs achter vast en trekt hem weg van de eerste dragonkin. De tweede dragonkin slaagt erin om Lucien te ontwapenen, maar ook hij wordt tegen de grond gegooid door Lucien. Het lijkt erop dat Lucien aan het winnen is, maar dan grijpt de derde dragonkin de staff of armadyl, die op de grond lag, vast en slaat er Lucien mee neer, waardoor de staff breekt. Vervolgens steekt hij Lucien neer over het overblijfsel van de staff en vernietigt zo de 'False User'. De meeste Mahjarrat teleporteren dan weg naar veiliger oorden en ook de dragonkin vertrekken.

De quest afmaken...Edit

Akrisae becomes Barrows brother

Akrisae redt je van de poging van Sliske om je in een Barrows brother te veranderen.

Sliske is onder de indruk van jouw kunnen en probeert je vervolgens te veranderen in een nieuwe Barrows brother. Akrisae springt echter voor jou in de spreuk om je te redden en zo wordt hij zelf een Barrows brother, Akrisae the Doomed. Sliske is tevreden en teleporteert weg. Na een paar laatste woorden teleporteert ook Wahisietel weg.

Sir Tiffy laat daarop Thaerisk naar het plateau komen die, met de hulp van Sir Tiffy en jou, een wiskundige spreuk uitspreekt om de Stone of Jas diep onder de grond te verbergen op een onbekende locatie. Dan teleporteer je, samen met Tiffy en Thaerisk, terug naar Falador.

Maar in plaats van rechtstreeks naar Falador te gaan, kom je aan in een platgebrande versie van Draynor Village, waar alle overleden helden (zoals Duradel, Hazelmere, Lucien en Idria) te zien zijn. De dragonkin doden dan Thaerisk. Wanneer je op elk van de helden afgaat, lopen ze weg en roepen "We're already dead!", sterven dan en verdwijnen. Na een korte achtervolging treffen de dragonkin Sir Tiffy en doden ze hem. Ze verwonden jou, maar laten je gaan en vertellen je dat dit een visioen is van de toekomst.

Daarop keer je terug in Falador, maar Sir Tiffy kan zich het visioen niet herinneren.

Quest voltooid!

Onmiddellijk na de quest lijkt Edgeville aangevallen te zijn door de dragonkin, net zoals ze in het visioen gezegd hadden.

BeloningenEdit

Ritual of the Mahjarrat reward
 • 3 Quest Points
 • 110 000 Agility XP
 • 40 000 Crafting XP
 • 40 000 Mining XP
 • Drie lampen, die elk 80 000 experience geven (enkel beschikbaar voor skills die minimaal 72 zijn)
 • De mogelijkheid om tegen een nieuwe Barrows brother (Akrisae the Doomed) te vechten en om nieuw Barrows armour te krijgen.
 • Toegang tot de Bane ore mine
 • De mogelijkheid om Bane arrows en Bane bolts te maken.
 • De mogelijkheid om de Lunar spreuk Tune Bane Ore te gebruiken.
 • De mogelijkheid om de Storm of Armadyl spreuk te gebruiken.
 • De mogelijkheid om bonussen voor combat skills te krijgen in bepaalde gebieden. Door de grot waar de Stone of Jas stond (de grot met de Glacors), krijg je bonussen in de gebieden rond de grot, met de Wilderness en de gebieden van de trolls als grenzen. De bonus zal gelden in de God Wars Dungeon. Je zal de bonus verliezen als je deze gebieden verlaat.
 • Toegang tot Glacors
 • De mogelijkheid om Armadyl runes te maken van een vermalen Armadyl shard
 • De mogelijkheid om een Armadyl battlestaff te maken om de kracht van de Storm of Armadyl spreuk te versterken.
 • Na de quest kan je terugkeren naar de ritual site en met Arrav, die dicht bij de ingang staat, praten. Dit levert 3000 bonus Prayer experience op.

BronnenEdit

King Arthur chathead
De inhoud van deze pagina is deels gebaseerd op de inhoud van de Ritual of the Mahjarrat pagina van de Engelse RuneScape wiki. De auteurs van het oorspronkelijke artikel staan hier vermeld. De inhoud van de Engelse en de Nederlandse RuneScape Wiki valt onder de Creative Commons Attribution-Share Alike License 3.0 licentie.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.