Wikia


Deze stijlgids heeft als doel de Runescape Wiki zo te maken, dat deze gemakkelijk te lezen is doordat er een bepaald format is. De ene manier is vaak net zo goed als de ander, maar wanneer iedereen dingen hetzelfde doet, zijn artikelen beter lees- en bruikbaar en bovendien gemakkelijker te maken en bewerken. Het lezen van deze uitleg zorgt ervoor dat bewerkingen consistent zijn met die van andere gebruikers.

Artikel titels

Pagina's hebben correcte titels nodig. Namen, locaties en titels (zoals een quest) krijgen hoofdletters, echter niet de volledige titel. Probeer er voor te zorgen dat het hoofdonderwerp van de pagina onderwerp is in de eerste zin van het artikel. Gebruik dik gedrukte letters (Boldhelp in de werkbalk) de eerste keer dat de titel van het artikel voorkomt, zoals hierboven 'vormgeving'.

Artikelen over voorwerpen, monsters en non-player characters krijgen exact de naam die deze in het spel hebben. Gebruik alleen voor het eerste woord een hoofdletter, tenzij er in het spel meer hoofdletters zijn. Indien je twijfelt aan de naam van een pagina kun je het in het spel controleren. Indien u een pagina tegenkomt met de verkeerde titel, verplaatst u deze naar de juiste titel en verbetert u het artikel zodat de naam in het artikel consistent is.

Infoboxen

Voor veel dingen zijn standaard informatie boxen gemaakt om op een uniforme manier gegevens weer te geven. Het is dan ook het beleid van deze Wiki om overal waar het nuttig is infoboxen te gebruiken. Een infobox kan je makkelijk plaatsen met behulp van een Sjabloon. Bijvoorbeeld voor voorwerpen wordt het sjabloon Sjabloon:Infobox Item gebruikt en voor monsters gebruiken we Sjabloon:Infobox Monster. Voor een volledige lijst van beschikbare Infoboxen zie Categorie:Sjablonen/Infoboxen.

Secties en koppen

Pagina's onderscheiden in secties met koppen maakt ze makkelijker te navigeren. Koppen worden gebruikt om artikelen in verschillende secties te delen.

Notatie

Gebruik twee gelijkheidstekens (==) om een kop aan te maken. Begin met ==, voeg de titel van de kop toe, en eindig weer met twee gelijkheidstekens ==.

De kop van deze sectie kreeg de volgende notatie:

==Secties en koppen==

De sub-sectie is gemaakt door middel van de volgende notatie:

===Notatie===

Bewoording

 • Probeer geen links in koppen te plaatsen.
 • Zorg ervoor dat de kop passend is, om lezers te helpen navigeren.
 • Houd koppen kort.

Text elements

Font colours

Gekleurde lettertypen kunnen spaarzaam gebruikt worden, echter niet in felle kleuren. Bijvoorbeeld kan men een donkere kleur voor een waarschuwing gebruiken. Let erop dat lichte kleuren niet opvallen tegen de witte achtergrond van het artikel.

Onzichtbare opmerkingen

Onzichtbare opmerkingen worden in het tekstveld tijdens het bewerken gebruikt om te communiceren met andere bewerkers. Men plaatst onzichtbare opmerkingen door de opmerking te plaatsen tussen <!-- en -->.

Opsommingslijsten

Opsommingslijsten zijn erg handig voor bijvoorbeeld quests. Bijvoorbeeld kan men lijsten gebruiken om op te sommen wat voor levels, skills of voorwerpen men ergens voor nodig heeft. Gebruik een asterisk (*) voor de naam, of een hekje (#) voor een genummerde lijst. Bijvoorbeeld:

* Lijst naam 1
* Lijst naam 2
* Lijst naam 3

toont zich als:

 • Lijst naam 1
 • Lijst naam 2
 • Lijst naam 3
# Lijst naam 1
# Lijst naam 2
# Lijst naam 3

toont zich als:

 1. Lijst naam 1
 2. Lijst naam 2
 3. Lijst naam 3

Dik gedrukt en cursief

Plaats twee apostrofs (''Cursieve tekst'', of Italichelp in de werkbalk) aan beide kanten van een stuk tekst om de tekst cursief te maken. Tekst kan cursief gemaakt worden om woorden te benadrukken, spaarzaam gebruik wordt echter aangeraden. Het woord RuneScape dient altijd cursief te zijn, net zoals examine tekst van items en monsters.

Plaats drie apostrofs ('''Dik gedrukte tekst''') aan beide kanten van een stuk tekst om de tekst dik gedrukt te maken. Tekst kan dik gedrukt gemaakt worden om woorden nog meer te benadrukken dan bij cursieve tekst, maar ook hier wordt spaarzaam gebruik aangeraden. Het eerst voorkomen van de naam van het artikel dient altijd dik gedrukt te zijn..

Plaats vijf apostrofs ('''''Dik gedrukte en cursieve tekst''''') aan beide kanten van een stuk tekst om de tekst dik gedrukt én cursief te maken. Dik gedrukte en cursief gecombineerd benadrukt, een stuk tekst sterk, maar dient bijzonder spaarzaam gebruikt te worden. Er zijn niet veel voorkomende gevallen waarin dik gedrukt en cursief gecombineerd wordt.

Overdadig gebruikt van elk van deze tekst elementen maakt het gehele artikel moeilijk te lezen, dus gebruik ze alstublieft alleen in passende situaties.

Grammatica en spelling

Afkortingen

Probeer geen afkortingen te gebruiken. Gebruik bijvoorbeeld "battle axe" in plaats van "baxe." Sommige spelers weten misschien niet wat deze afkorting betekent.

Interpunctie

Indien u een lijstje zaken opnoemt, dient elk aan het eind een komma te hebben. Bijvoorbeeld "fire runes, earth runes en water runes". Voor het woordje "en" komt geen komma.

Indien u een lijst met drops samenstelt op een monster pagina, probeer dan geen haakjes te gebruiken om hoeveelheden aan te geven. Bijvoorbeeld in plaats van "nature runes (5,17,35)" moet het zijn "5, 17 of 35 nature runes." De reden hiervoor is dat haakjes deel uit kunnen maken van een beschrijving in het spel, en een monster die 2 volle waterskins dropt zou verwarring zaaien indien we het haakjes systeem hanteren (bijvoorbeeld "Waterskin (4) (2)"). Het zelfde probleem bestaat onder anderen bij drankjes.

Gebruik en spelling

 • De S in RuneScape is een hoofdletter. RuneScape dient altijd cursief te zijn.
 • De G in Jagex dient geen hoofdletter te zijn.

Afbeeldingen

Enkele algemene uitgangspunten dienen nagestreefd te worden.

 • De eerste afbeelding dient rechts uitgelijnd te zijn. Voor overige afbeeldingen wordt rechtse uitlijning geprefereerd boven centrale of linkse uitlijning. Echter, centrale uitlijning kan handig zijn voor sommige afbeeldingen op quest pagina's, zoals voor de afbeelding met de beloning.
 • Indien er te veel afbeeldingen zijn in een artikel, overweeg dan het maken van een galerij met een level 2 kop.
 • Gebruik bijschriften om de relevantie van de afbeelding uit te leggen.
 • Maak een thumb van grote afbeeldingen.
 • De grootte van de thumb specificeren wordt niet aangeraden.

Afbeeldingen uploaden

 • Het geprefereerde bestandsformaat van afbeeldingen is PNG.
 • Afbeeldingen van voorwerpen dienen een transparante achtergrond te hebben.
 • Persoonlijke afbeeldingen die alleen op een gebruikerspagina worden gebruikt dienen niet te worden geüpload. Afbeeldingen moeten bruikbaar zijn voor hoofdartikelen, of zij worden verwijderd.
 • Geef het bestand een juist benaming om verwarring te voorkomen. Indien u bijvoorbeeld een afbeelding upload van een zwaard, noem het Rune longsword.PNG in plaats van gewoon Sword.PNG of RL.PNG.
 • Upload GEEN afbeeldingen van berichten die u ontvangt van Jagex Klanten Service "Berichten die naar jou gestuurd worden door Jagex zijn strikt vertrouwelijk en dienen alleen gelezen te worden door de eigenaar van de account waarnaar het gestuurd is."
 • Upload geen afbeeldingen die we al hebben. Veel gebruikers doen dit, maar het is niet goed om veel dezelfde afbeeldingen te hebben. Kijk voordat je een bestand upload of deze al niet op wiki bestaat. We hebben geen [[Image:Fire rune.PNG]] of [[Image:Fire rune.gif]] nodig, wanneer iemand al het bestaand [[Image:Fire Rune.PNG]] geüpload heeft.

Bijschriften

Hele zinnen in bijschriften dienen altijd te eindigen met een punt. Indien het bijschrift geen volledige zin betreft verschilt dit soms. Onderschriften dienen niet cursief te zijn.

Wikilinking

 • Niet elke keer dat een artikel genoemd wordt op een pagina dient er een link gemaakt te worden. Bijvoorbeeld lobster wordt misschien wel 5 keer genoemd. Echter u geeft maar één keer een link naar die pagina. U kunt vaker dan eens naar pagina's linken indien het artikel bijzonder lang is.
 • Gebruik efficiënte links, met name voor meervoudsvormen. Gebruik bijvoorbeeld [[lobster]]s in plaats van [[lobster|lobsters]].
 • Wanneer men gebruik maakt van wikilinks in artikelen is het plaatsen van liggende streepjes of hoofdletters niet nodig, aangezien de software deze zelf produceert.

Artikelen schrijven

Iedereen wordt aangemoedigd zinvolle bijdragen te leveren aan de wiki.

Eigenaarschap en vooroordelen

 • Houdt persoonlijke vooroordelen buiten artikelen. Zelfs ook al geldt "Mining is voor noobs" of "Smithing is cool", dit verdient geen plaats in onze artikelen.
 • Niemand bezit artikelen. Dit is per slot van rekening een Wiki. Dit betekent ook dat woorden als "ik," "we" of "mij" niet in artikelen thuis horen.
 • Noem geen namen van specifieke gebruikersnamen van spelers of groepen spelers (clans) in artikelen.

Externe links

Voel je vrij om naar externe pagina's te linken zoals de RuneScape home page. Echter, voorkom het linken naar andere tipsites, tenzij het uitzonderlijke inhoudt betreft die hier niet gereproduceerd kan worden dankzij auteursrecht.