Wikia


Skelet runescape

skeleton runescape

Zombie 800x600

300px x 300px

Skeletons zijn skeletten in RuneScape. Ze behoren tot de ondoden van RuneScape. Omdat ze tot de ondode behoren zullen ze zwak zijn tegen de Magic spreuk Crumble Undead en een Salve Amulet.

Skeletons zijn er al vanaf combat level 11 tot 142. Ze komen meestal in groepen voor op de volgende locaties:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.