Wikia


==Top== De slang dictionary is een lijst met informele woorden, uitdrukkingen en afkortingen die alleen veel in RuneScape gebruikt worden. Omdat spelers in RuneScape dingen vaak snel willen typen, worden vaak afkortingen gebruikt om dingen duidelijk te maken: deze staan op deze pagina. Het is niet compleet en zal nooit compleet zijn, omdat de vocabulaire en gemeenschap van RuneScape constant verandert, dus voeg er gerust dingen aan toe. Voor de regels van dit artikel, zie de regels.

Deze slang dictionary bevat alleen RuneScape termen. Voor algemene termen of termen die hier niet in staan, zie Urban Dictionary.

Spring naar
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Gerelateerde pagina's

#Edit

Afkorting Betekenis
1001 Nex
2H Two-handed sword

↑ Terug naar boven

AEdit

Afkorting Betekenis
AB, AB-er Anti-botter
Abby Abyssal, Aberrant Spectres, Abyssal whip, Abyssal demon
Abn Arcane blast necklace, Abandoned Floor
Ac Anti-crash (gewoonlijk voor bazen)
Acp Armadyl chestplate
Acs Armadyl chainskirt
Addy Adamant
Afk Away from Keyboard (Weg van Toetsenbord)
Ags Armadyl godsword
Air(s) Air Rune
Alch(ing), Al Gebruik maken van de alchemy spreuk om voorwerpen in goud te veranderen, door gebruik te maken van Low of High Level Alchemy
Ammy, Amm(s) Amulet
Ancients Ancient Magicks
Anti poison cure, Anti-dragon shield, Antifire, Super antifire
AntiP, Ap, SuperAP Anti-poison, Super Antipoison potions
AoG Armies of Gielinor, een online multiplayer spel gemaakt door Jagex op FunOrb. Het is gebaseerd op de wereld van RuneScape.
Arc, Arcane

Arcane Spirit Shield

Ardy Ardougne
Arma Armadyl
Asg Asgarnia
Asn Arcane stream necklace
Atk, Attk, Att Attack, Aanvaller rol in Barbarian Assault
Ats About to sprout (gaat zo ontkiemen), refereert naar de Evil tree Distraction and Diversion, waarbij een nieuw Evil Tree boompje op het punt staat te ontkiemen.
Az Armoured zombies
Avs, Avies, Avys Avianses
Ava/ ava's Avatar of Creation of Destruction te vinden in Soul Wars, Ava's attractor, accumulator, of alerter.
Aquas Aquanites
Assist Assist System (kom je meestal tegen bij het Runecraften of het openen van een Effigy)


↑ Terug naar boven

BEdit

Afkorting Betekenis
B/Bil Billion (Miljard) (meestal gebruikt voor GP) - voorbeeld : 1.7B = 1 700 000 000
B2B back to back
B2P/BTP Bones to Peaches
BA Barbarian Assault of Battleaxe
Barb Barbarian, Barb-tail harpoon, Gunnarsgrunn (eerder bekend als Barbarian Village)
Barrage Ice Barrage, Smoke Barrage, Shadow Barrage, Blood Barrage,
Baxe

Battleaxe

Barrowing Barrows Het spelen van de activiteit.
BB Blue Base (Stealing Creation) of Big bones
Bbones/Bbns Big bones

BBV, BV, BBvill, Barb vill

Gunnarsgrunn (eerder bekend als Barbarian Village)
Bcp Bandos Chestplate
BF Blast Furnace
Bgs Bandos godsword
B gloves Barrows gloves
Bh Bounty Hunter
Blk Black
Brac, Brace Bracelet
Brassy Verac's brassard (Uitrusting)
Broads Broad-tipped bolts (Ranged munitie)
Br, brz Brons
BS/BSer Bow strings, bank sale, back stabber (vooral gebruikt in de wildernis)
Bsk, Bskr, Zerker, Berz Berserker
BSS Blessed spirit shield
Botter Ander woord voor Macroer
Box Vecht regels bij Duel Arena, waarbij geen uitrusting gebruikt wordt.
B sale, Bsale Bank sale, big sale
Blitz Ice Blitz
BTS Behind the Scenes
BXP/BXW/BXPW

Bonus XP Weekend

↑ Terug naar boven

CEdit

Afkorting Betekenis
C(nummer 1-6)

Complexiteit (Dungeoneering); vaak Complexiteit 1 of 6. Het kan ook refereren maar een klasse van klei, grondstoffen sacred clay objecten in Stealing Creation

C'bow/cbow Cross Bow
CA Chaos altar (populair bij clan pking)
Cammy, Cam Camelot
CHop, Clhp Clan Hopping, het lid worden van een clan, lidmaatschap opzeggen, lid worden van een andere clan, weer opzeggen, enz.
Cathy, Cath Catherby
Cav, cavvy's Cavalier hoeden
Cball Cannonball
Cb, cb lvl, cbt Combat (level)
CC Clan Camp; Clan chat; voordat Clan Chat werd geïmplementeerd, voor Player killing in de oude Wilderness betekende het "change channel" of world, teams die van wereld switchen gebruikten dit vaak. e.g. cc 17
CCB Chaotic crossbow
CDBF Chaos Dwarf Battlefield, de locatie van Chaos dwarf hand cannoneers
Chins, chinning Chinchompas, of het vangen/gebruiken van chinchompas
Charges Refereert naar de ladingen in de Fist of Guthix activiteit
Choob Een speler van een hoog niveau die zich gedraagt als een Noob;

De normale speler account van Jagex mods

Claws , D Claw(s) Dragon claws
CL, clost Connection lost (connectie verloren), de vaker gebruikte term is D/C, zie de D- Sectie
Clue

Clue scroll

Clueing Het proberen een Clue scroll te krijgen, voor een bepaalde tijd, of een Treasure trail doen.
Clwars, clw Clan Wars
Cls Chaotic longsword
Cm, C maul , Maul Chaotic maul
Cma

Corrupted Morrigan's Axe

Cmb/Combat/Cb Combat Level
Comp/Compl Completionist cape
Con, Cons Construction/Constitution
Corp, CB Corporeal Beast
CS Customer support/Clue scroll/CoinShare (meest gebruikt betekenis voor de CS afkorting)
Ct, Cts Chaos tunnels
Cr , Rapier Chaotic rapier
Crash Het stelen van een persoon/groep's kills bij een eindbaas (zoals GWD, Tormented Demons, Dagannoth Kings)
Crys Crystal (vaak gebruikt om kristallen voorwerpen aan te duiden).
CW, cwars Castle Wars, Clan Wars, Change World (Verander van Wereld)

↑ Terug naar boven

DEdit

Afkorting Betekenis
D (wapen/uitrusting naam) Dragon (wapen/uitrusting naam)
Drag Dragon, Dragon Helm, Dragon Sword, Dragon Spear
D2H Dragon two-handed sword
Da/Duely Duel Arena, Ring of duelling
Dagg,Daggy Dagannoth, Dagger
D axe/D hatchet Dragon hatchet

DBX

Dragon battleaxe
D boots Dragon boots
D bone(s) Dragon bones
D Chain/Dcb Dragon chainbody
D Claws /drag claws Dragon claws
D/C,Dced/Dcd Disconnected (Connectie verloren)
DD Dragon dagger, death dot, Dragon defender
DD+/DDP+ Dragon dagger extra poisoned; soms per ongeluk gebrijkt in plaats van DDP++
DDH Death dot heal.
DDP Dragon dagger poisoned
DDOS Distributed Denial-Of-Service
DDS/DDP++ Dragon dagger super poisoned
DDSing/DDSer Deulleren door 4 Dragon dagger (p++)speciale aanvallen te gebruiken en dan te wisselen naar een ander wapen, gewoonlijk een Abyssal whip. Een persoon die deze tactiek gebruikt wordt vaak DDSer genoemd
Death dot/DD Een speler vermoord tactiek waarbij een aantal spelers op hetzelfde vakje staan, waardoor ze als één speler op de minikaart verschijnen
De Dead end (Doodlopend), meestal gebruikt in Dungeoneering.
Denk Dead end, no key (Doodlopend, geen sleutel), een term gebruik in Dungeoneering wat betekent dat er geen sleutel in de doodlopende kamer ligt.
Def Defence, Defender
Def/Defence Noob Beledigende term naar een speler met een hoog Defence level of een speler die uitrusting draagt (vooral in gratis werelden, waar schade toebrengen door uitrusting een stuk moelijker is dan in werelden voor betalende leden). Vooral gebruikt in PvP context
Def/Defence Tank Speler met een defence level van 90 of hoger. Gewoonlijk een speler die geen pure is en Defence als één van de hoogste gevechtsvaardigheden heeft.
Dfh/D full/Drag Full Dragon Full Helm
Dfs Dragonfire Shield, soms verkeerd gebruikt voor Anti-dragon shield
DGN Dragon-Granite noob. Een term gebruikt om iemand te beschrijven die een Dragon med helm, granite body en dragon platelegs/skirt draagt.
Dh Axe Dharok's Greataxe
D hide, D'hide Dragon hide
Dharok'ing/Dh'ing Iemand zijn levenspunten zo laag mogelijk krijgen terwijl deze volledige Dharok's uitrusting draagt om de toegebrachte schade in een gevecht te maximaliseren. Vaak in combinatie met protectie prayers
Divine/Divy/Div Divine spirit shield
DK Dorgesh-Kaan
DK/DKS Dagannoth Kings
D legs Dragon platelegs
D long/D lsword Dragon longsword
DL Darklight
DM Death Match, een PK scenario, waar twee spelers vechten tot de dood, zonder weg te teleporteren.
D Med Dragon medium helm
Dp Drop Potential (kans op drop), Death Potential (kans om dood te gaan)
D pick Dragon pickaxe
D pl8, Dpl Dragon platebody
DPS Damage per second (schade per seconde)
Dino Kort voor dinosaurus. Gebruikt om te refereren naar een Bovimastyx
Drag Dragon, zowel de uitrusting als het type monster
Drop rate Kans dat een monster een specifiek voorwerp laat vallen
DS Dragon spear, Double shot (Dubbel schot) (vooral gebruikt met Dark bow en Magic shortbow), Dragon Scimitar
D Scimmy, D Scim, Dragon Scimmy Dragon scimitar
DT Desert Treasure
Dning, Dung, Dungy, Dungeon, Dunge, Dg, Dunging Dungeoneering Vaardigheid
Dusties, Dusts Dust devils
Dwf Dark Warriors' Fortress
DH Dharok Voorwerpen


↑ Terug naar boven

EEdit

Afkorting Betekenis
Ecty, ecto Ectofuntus, Ectophial
Edge, Edgy Edgeville
e(e), ee Enhanced Excalibur
Ele' Elegant Clothing
Ely, ESS Elysian spirit shield
Emmy Emerald
Emote Emoticon
Ess/Pess/P-ess Rune/Pure essence
Etc., etce Etceteria

↑ Terug naar boven

FEdit

Afkorting

Betekenis

F(nummer)/NF(nummer) Verdieping nummer in Daemonheim/verdieping nummer nodig
F2P/F2Pers, Ftp, Freers Niet-members (Gratis spelers).
Fally Falador.
Farcaster/FC iemand die een "hold" spreuk lanceert en niet voor zijn tegenstander gaat staan (vaak gebruikt met Ancient Magicks).
Fc/Fcc Friends chat channel (Vrienden chat kanaal).
Ff Fish Flinger, Faithful shield.
FFA Free for all (Vrij voor iedereen). Persoon die de meeste schade veroorzaakt krijgt de drop.
FI/Fall/Fi Fall in (Val in), gebruikt om een speler de leider te laten volgen naar een war, gevecht of pk-trip.
Fist, FoG Fist of Guthix.
Flat Een term die gebruikt wordt om aan te geven dat je 99 Attack, Constitution, Defence en Strength hebt.
Flip(ing) Een handel term die refereert naar het kopen van een voorwerp en het dan snel weer te verkopen.
FM Firemaking, Farming, Forum moderator.
FMod Forum moderator.
Focus Focus Sight.
Fogging Het spelen van Fist of Guthix.
Frag(s) Soul Fragments die gebruikt worden in de Soul Wars Activiteit, of Clay fragments in de Stealing Creation Activiteit.
Fraw(s) Free raws (Gratis rouwe vissen), wanneer je bij een vis plek bent (bijv. forel en zalm).
Fremmy, Frem Fremennik.
Froob Free to Play noob (Niet betalende noob).
Full Complete set dat gewoonlijk bestaat uit een helm, schild, borststuk en beenstuk (zoals full dragon uitrusting); of een volle inventaris (bijv. bij het plukken van vlas).
Funning Duelleren voor de lol (mogelijke regels en geen inzet).

↑ Terug naar boven

GEdit

Afkorting Betekenis
G axe, Gr8 axe Dharok's greataxe
GB Group Bank (Groep bank), gewoonlijk gebruik tijdens het verslaan van een baas zoals corp, waarbij iedereen tegelijk gaan banken en dan weer terug komt.
God Book, God bird (gewoonlijk gebruikt bij het zeggen van "God bird egg")
GD Green dragon, Greater demon, Guardian door (Dungeoneering)
GDZ Greater demons (diepe wildernis locatie)
GE, G.E., Grnd Ex Grand Exchange
GF Good Fight (goed gevecht), vaak sarcastisch gebruikt
GG General Graardor, Gunnar's Ground, Good Game (goed spel)
GH Green Hill (Wildernis, populaire plek om spelers te doden)
GGS Group Gatestone
Glory Amulet of glory
Gmaul Granite maul
Gmace Granite Mace
G Legs Granite legs
GOP Great Orb Project
G2H Gravite 2h sword
GP, GeePee Gold pieces
GR Ghostly robes
GS Godsword, Gatestone
Gsb gravite shortbow
GS'ed Heb een Gatestone laten liggen (gebruikt "Gatestone," of "GS," als werkwoord)
G Spear Guthans warspear
Guth, Gth Guthix, of Guthan's
GWD, GW God Wars Dungeon
Gwas Game was a success (spel was een succes) (PKers taal, wordt vaak gezegd nadat een spel gewonnen is)

↑ Terug naar boven

HEdit

Afkorting Betekenis
Hally

Halberd

HAM Humans Against Monsters
Hax Hack; Vals spelen (meestal gebruikt als grap, maar ook een term voor het stelen van een account of misbruiken van fouten in het spel)
Haxor, Hacks Een speler die "hackt" of een expert internetgebruiker is (meestal gebruikt als grap, net als hierboven)
Hellies, Hells, HH Hellhounds
Helm Helmet
Hemmy, Hemi Hemenster, Heim crab
Herb/Herby Herblore
Hex Hexcrest,Hexhunter bow
H, HF Gebruikt om duidelijk te maken dat je een Dungeoneering verdieping host. Voorbeeld: H39, HF39
HHB Hexhunter bow
Hilt Godsword hilt
Hillies, Hills, Hillys Hill giants
HLF High level forums (hoog niveau forums), Runescape forums die alleen bekeken kunnen worden als je alle skills op 99 hebt.
Hop Naar de lobby gaan en van wereld wisselen
HP Hitpoints. Kan gebruikt worden om naar een speler's Constitution level te verwijzen, een aantal Lifepoints, of naar Hitpoints zoals het was voor de 3 maart 2010 updates
HPK Honour PKing (eer PKen) (Zie ook: NH)
HT Home teleport, Hoorn team in Barbarian Assault
Hybrid Een speler die andere spelers dood met een van de volgende: magie en ranged; melee en magie of ranged en melee

↑ Terug naar boven

IEdit

Afkorting Betekenis
Iggy Ignore list
Inv/Invy Inventory
Inv Me Invite Me (wanneer je vraagt om deel te nemen aan een Dungeoneering partij of een Clan Chat)


↑ Terug naar boven

JEdit

Afkorting Betekenis
Jad TzTok-Jad
Janitor/ Looter Een speler die monster/speler drops verzamelt die waren (achtergebleven
Jmc Join my clan (wordt lid van mijn clan)
JMod Jagex moderator
Jw Jumping worlds (Van wereld wisselen) of Just Wondering (Ik vroeg het me gewoon af)

↑ Terug naar boven

KEdit

Afkorting Betekenis
K kilo betekent 1 000 (bijv.: 10K=10 000)/kilogram, duizenden gouden stukken), Oké
KK Kalphite King, oké
K0/KO Knock-out, in één klap dood
KB Knowledge Base, vroegere naam voor de Game Guide
KBD King Black Dragon
KC Kill count
Kelda, Keldy Keldagrim
Kite Kite shield
KJ Kill Jacked
KQ Kalphite Queen
Ks(er/ing) Letterlijk "Kill steal(er/ing)" (Moord steler), betekent het doden van een monster die een andere speler al had aangevallen en daarmee het 'stelen' van de ervaring en eventuele drops die de originele speler zou hebben kunnen krijgen.
KSW, K sword, Korasi's, KS Korasi's sword

↑ Terug naar boven

LEdit

Afkorting Betekenis
L2__, L2PK Learn to ____ (leer ___) - Vooral gebruikt op de volgende manieren: L2PK, L2merch, L2type, L2read, etc. De "L" staat voor "learn", de "2" betekent "to" en het laatste verschilt (merch= handelen, pk=spelers doden, etc). L2PK is een beledigen naar een zwakke PKer.
Lag, Lagg Latency (reactietijd), trage of onbetrouwbare internetverbinding
L Jack/Lumb Jack Lumberjack kleding
Large Full helm, Grote dungeoneering verdieping
Law Law rune
LBS Leaf-bladed Sword, Leaf-bladed Spear
Legs Platelegs
Lesser Lesser demon
LFC Looking For Clan (op zoek naar clan), vooral gebruikt in de clan wars lobby.
LFG Looking For Group (op zoek naar groep)
Life/RoL Ring of Life
Loafer Iemand die niks doet in en op team-work gebaseerd spel, zoals soulwars en castlewars. Veel mensen kijken neer op deze mensen omdat ze beloningen krijgen terwijl ze niks doen.
Lob/Lobby/Lobs Lobster
Long Longsword/Longbow
Looter Iemand die dingen verzameld op een plek waar iets is dood gemaakt in de hoop dat hij/zij iets waardevols vindt.
LP Life points
Lpot Lobster pot
LRC Living Rock Caverns
Loc Locatie
LS LootShare
LSP LootShare potentieel
Lsed Het slachtoffer wordt "geloot-sharet" door 2 of meer mensen, ze valleen met het hele team het slachtoffer aan in de hoop een goede buit te vinden.
Lumby/Lummy Lumbridge
Lvl/lv/lev Level

↑ Terug naar boven

M Edit

Abbreviation Meaning
M/Mil Million (bijv.:. 6M=6 000 000)
MA Mobilising Armies
Mager Refereert naar de Magic skill, een speler die Magie meer gebruikt dan Range en Melee, een NPC Wizard, spreuken van de Magic skill, OF een speler met 99 Magic Magic, een speler die op het moment Magic gebruikt om te vechten.
Mage Tank Speler met hoge Magic en Defence.
Magi Magiërs
Main De hoofdkarakter van een speler
MB Mage Bank of Mage Box (duelleren met inzet)
Maul Granite maul, Obsidian maul of Chaotic Maul
Mauler Speler die een Granite maul, Obsidian maul of Chaotic Maul als wapen gebruikt
Maxed Als een statistiek level 99 heeft gehaald (bijv.: maximale strength), wanneer iemand maximale schade toebrengt op iets, wanneer iemand een combat level van 126 (gratis spelers) of 138 (betalende leden) heeft of wanneer een speler dat maximale ervaring (30K) via het assist systeem heeft gekregen.
Max hit/Max Grootste hoeveelheid schade die een speler kan toebrengen in één klap, aangegeven door een gouden Hit-spetter
M camp Mountain Camp
md Melee Distance, wordt gebruikt tijdens nex to om aan te geven dat mensen dichtbij nex moeten gaan staan om te voorkomen dat ze haar krachtige magie aanval doet en rond gaat rennen.
Med/ Med helm

Medium helmet

Mem/Memb/Memby Member
Mep1/2 Mourning's end part 1/2
Merchanting/Merching Betekent over het algemeen het kopen van grote aantallen van een bepaald voorwerp van de Grand Exchange, waardoor de prijs onnatuurlijk stijgt en ze daarna te verkopen om winst te maken. Het is ook een term met referentie tot de vrij handel, waardoor een speler een voorwerp kon kopen voor een bepaalde prijs en het daarna te verkopen voor winst zonder limiet.

Het kan ook refereren naar winstgevende activiteiten door gebruikt te maken van de Grand Exchange en/of NPC winkels als 'flipping', deze alternatieve manieren komen echter minder voor.

Mith Mithril
Mm Monkey Madness
MMOG Massive multiplayer online game (Zeer groot multiplayer online spel)
MMORPG Massive multiplayer online role-playing game (Zeer groot multiplayer online rollenspel)
Mod Moderator
MOM Mysterious Old Man (Random Event)
Mossies/Mossys Moss giants
Ms MechScape
MSB Magic short bow

Mta

Mage training arena, ten noorden van de duel arena

Muppet

Een "Muppet" is een afwijkende term om andere speler in het spel te beledigen. Het wordt gebruikt voor spelers die nutteloos worden gevonden of weinig in te brengen hebben bij bepaalde zaken.

MVGT

Wordt gebruikt in Dungeoneering, het verplaatsen van de group gatestone naar waar je op dat moment bent.

↑ Terug naar boven

NEdit

Afkorting

Betekenis

Nat Nature rune
Necro Necromancer, Necrolord
Nerf Het verminderen van de efficiëntie van de bepaald aspect van het spel, vaak bedoelt om het spel te 'balaceren'.
Nezzy Neitiznot
NFS Not for sale (Niet te koop) of Need for Speed (Computerspel serie)
NH No Honour (Geen eer): Een speler die hoe dan ook wil winnen in PvP
Noob/nub Wordt gewoonlijk gebruikt als irritante speler of nieuwe speler in Runescape
Noob Runner/ Noob hider Een speler die rent en zich verstopt tijdens Fist Of Guthix
Newb/Nub Een nieuwe speler in Runescape
NoobSlayer Iemand die noobs doodt in PvP
NPC Non-player character
NS Nonstop, wordt vaak gebruikt in de Clanwars FFA portaal als referentie naar ononderbroken doden, Night spider
Nuke

Systeem update

↑ Terug naar boven

OEdit

Afkorting Betekenis
Obby Obsidian, alsin TzHaar voorwerpen of de Soul Obelisk in Soul Wars, ook een type pure met lage Attack en hoge strength, kan ook de Wilderness Obelisk zijn
Occ Een Occult verdieping in Daemonheim.
Omw 'On my way' (Ik ben onderweg) - vaak gebruikt in Distractions and Diversions clan chats.
Ooc 'Out of Character' (Buiten karakter) - betekent dat de speler niet als zijn karakter spreekt (Wordt vooral gebruikt door spelers die aan rollenspellen doen)
Ovls

Overloads

Orn

Ornament kits

↑ Terug naar boven

PEdit

Afkorting Betekenis
P2P(er) Member (Betalen om te spelen)
Pass Password (het woord password wordt gecensureerd in het spel), Shantay pass, Underground Pass
Pc Pest Control, Private Chat, Price check
Pess/Ess Pure Essence, Rune Essence
Pure/Ess Pure Essence, Rune Essence
Peng(s) Penguin Hide and Seek
Ph, Phat

Party Hat

Piling Meerdere spelers die dezelfde tegenstander aanvallen.
Pick Pickaxe
Pillar Jokes

Grappen die refereren naar een quest met een anticlimax aan het eind; vaak gebruikt om te verwijzen naar Salt in the Wound of een quest die ontwikkeld wordt waar lage verwachtingen van zijn. De term ontstond doordat spelers niet tevreden waren met het einde van de quest Salt in the Wound. Wordt vooral gebruikt op de forums en in combinatie met andere memes.

Voorbeelden: "Drop a pillar on" (Laat een pilaar vallen op), "pillar'd" (Gepilaard)

PJ(er) Pile Jump(er) of player jumping (Speler springen). Na een moord in de Wildernis

PK(er)

Player kill(er)

PKing Player killing (Het doden van spelers)
Plate/Pl8

Platebody

Pm/PM

Private message, Pirate Mine, Player Moderator(s)

Pw/PW Password (het woord pass wordt gecensureerd in het spel)
PMod Player Moderator
POH Player-owned houses
Pot, Pots Potion, Lobster pot
Potter Iemand die drankjes gebruikt bij het vechten, Pottery
Pouchcrafting Slang voor de summoning vaardigheid.
Pp Pyramid plunder, pickpocket, polypore
Pps Polypore staff
Price Check Term term gebruikt voor het openen van een Handel om de prijs van een voorwerp uit te vinden als het verkocht wordt in de Grand Exchange voor de gemiddelde prijst, werd gebruikt voordat de Price Checker uitkwam.
Prod/product Iemand die afhankelijk is van een bepaald wapen/speciale aanval bij het Pken/PvPen om zijn/haar tegenstander te verslaan, wordt vaak gebruikt als: AGS-prod, turmoil-prod, of een Korasi-prod, wat iemand is die afhankelijk is van de speciale aanval van Korasi's sword om zijn/haar tegenstander te verslaan.

Pure

Iemand die maar één vaardigheid traint, iemand die alleen vechten traint, iemand die alleen vaardigheden traint die niet met vechten te maken hebben.
Pure set Super (of Extreme) Attack en Strength, geen super (Extreme) Defence
Purist Een player die speelt zonder met een speler te ruilenof de Grand Exchange te gebruiken en ook geen andere spelers doodt. De enige uitzonderingen hierop zijn quests die andere spelers vereisen om het te voltooien. (bijv. Heroes quest, Shield of Arrav)
PvP Player-vs-Player
PvM Player-vs-Monster(s).
Pray Pot

Prayer Potion

↑ Terug naar boven

QEdit

Afkorting Betekenis
QC/Q chat Quick Chat, Quest Cape, bijvoorbeeld als een speler aan een andere speler vraagt 'Heb je een qc?'
QP/QPS

Quest points, Quick prayers

QS Quick Start, Zin gebruikt in Barbarian Assault om een wave te beginnen voor de 30 seconden wachttijd.

↑ Terug naar boven

REdit

Afkorting Betekenis
R2H

Rune two-handed sword

RaF, RAF Refer a Friend Programme
Rags Kort voor "fragments" (fragmenten), sacred clay stukjes die gevonden kunnen worden in Stealing creation. Werd gebruikt omdat "frags" werd gecensureerd in decaht filter. Daarnaast refereren spelers vaak naar 'slechte uitrusting' als rags in de Wildernis.

Ragging, Raggers

Term die vaak gebruikt worden bij PKen als iemand een hybrid interrumpeert met slechte uitrusting, iemand die voordeel probeert op te doen door verassing te gebruiken en daardoor een gevecht te winnen.
Rambo,

Rambo spec, Rambo special

Term die vaak gebrikt wordt bij PKen voor een speciale aanval die veel schade toebrengt, of een combinatie normale hits die de tegenstander verrast. Een woord afgeleid van John Rambo, Een gespierde karakter uit de film "Rambo".
Range Tank Een speler die vooral op Ranged en Defence focust.
Rap Een korte vorm voor Chaotic rapier, vaak gebruikt voor het vinden van tegenstanders bij het duelleren met inzet. (bijv. "Rapping 5m")
RB Red Base (Rode Basis) (Stealing Creation)
RCing Runecrafting
RC Pker

Runecrafter player killer. Iemand die een runecrafter onderweg naar het Abyss runecrafting gebied doodt.

RCW Ranked Clan Wars
Recoil, RoR Ring of Recoil
Red barred Term die soms gebruikt wordt om een monster/persoon te beschrijven met zo weinig Life points dat zijn/haar gezondheidsbalkje bijna helemaal rood is.
Req(s) Request assistance, Requirement(s) (Vereisten)
Rev Revenant
Rex, Rexxy Dagannoth Rex
Rimmy Rimmington
RFD Recipe for Disaster
RFH Rune Full Helm
Rhino Cape

TokHaar-Kal

Rm Rematch
RMH

Rune helm

Rg Re-group (hergroeperen)
Rng Ranged
Robin Robin Hood hat
ROL Ring of life
Rox Rune mijn in de diepe wildernis.
RoW Ring of Wealth
RR Rune stenen in de diepe wildernis.
RS RuneScape
RS2 RuneScape 2
RS3 Een verkeerde manier om te verwijzen naar RuneScape HD
RSC RuneScape Classic
RSHD RuneScape HD
RSMV RuneScape Music Video (RuneScape muziekvideo), RuneScape model viewer (RuneScape model weergave)
RSOF RuneScape Officiele Forums
RWT Real world trading
RT, Rocks Rocktail
ROTM Ritual of the Mahjarrat

↑ Terug naar boven

S Edit

Afkorting Betekenis
SC Sacred Clay Armour and Weapons, Stealing Creation, Skill capes
Safer Iemand die meer heal dan de tegenstander in een klap schade toe kan brengen en in sommige gevallen tot maximale levenspunten. Wordt vooral gebruikt in de context van één-op-één PvP, hoewel sommigen het verkeerd gebruiken in gevechten met meerdere spelers/monster.
Santa Santa Claus, Santa hat
Saph/Sapp Sapphire
Sara Saradomin
Scimmy/Skimmy/Scim Scimitar
Screenie/Screeny Screenshot (Afbeelding van het scherm)
SD Shield down (schield neer) (verwijst naar Tormented demons)
Seers Seers' Village
Sgs Saradomin godsword
Shilo Shilo Village
Short Shortsword/Shortbow
Sister skill Een vaardigheid die voortborduurt op een andere vaardigheid of er gedeeltelijk van afhankelijk is. Bijvoorbeeld: Firemaking met Woodcutting of Mining met Smithing
Size x De laag waar een Vallende ster op een moment op is. Vaak afgekort tot SX, zoals S5.
SK Swiftkit, een veel gebruikte toolkit met veel handige calculators.
Skirt Plateskirt
Skiller Iemand die niet-gevecht vaardigheden traint (mag van elk Combat level zijn)/Algemener iemand niet-gevecht vaardigheden op de eerste plaats of alleen maar traint
Sol Staff of Light, Scroll of life
SOS/Stronghold Stronghold of security
Solo/soloing Het proberen een baas monster alleen te verslaan die anders als team bevochten wordt.
Spec Special attack, Spectral spirit shield
Sq Square shield
Stairs Vaak geburikt in BH, de trappen van de Vulkaan ingang
Stinky Aberrant spectre
Str Strength
Str noob Beledigende term die gebruikt wordt voor spelers met een hoog Strength level, maar lage Defence of Attack levels
SS Saradomin sword, SwiftSwitch, screenshot, Santa suit, Super Strength Potion, Spirit Shield, Soul Split, Strange sapling
SSH Shadow silk hood
Stun Het gebruiken van Emerald bolts (e) om de Dark Energy Core te verlammen die de Corporeal Beast laat verschijnen
Super sets Super attack potion, Super defence potion, Super strength potion
SW Soul Wars
swh/stat warhammer Statius's warhammer
Sword(y) Swordfish, Sword, of Longsword

↑ Terug naar boven

TEdit

Abbreviation Meaning
Tally/Tali Talisman
Tab Een teleportatie tablet
Tag De eerste die een Shooting Star aanraakt, en daardoor een mining bonus krijgt van 75 keer zijn mining level.
Targ Target
Ttas/Tas, Curse Temp The Temple at Senntisten
Tassy, Tassets Bandos tassets
Tav/Tavvy Taverley
Tb, Tbed, Tb'ed, Tb'd Teleblock, verwijzing naar iemand die geteleblockt wordt, vooral tijdens pking.
T Bow Training bow
Tbh/tbh To be honest (om eerlijk te zijn)
TDS Tormented demons
Terry, TBird, Terror

Spirit terrorbird

Tk Toolkit (Dungeoneering)
TLH Target Likelihood (Doel waarschijnlijkheid), vooral gebruikt in Bounty Hunter werelden om te zeggen hoe dicht je bij je doel bent.
Tnl To Next Level (Tot volgend niveau)

Tog/Tears

Tears of Guthix

Total/ttl

Total level
Trollgazer Seeker (zoeker), die heel veel op een Soulgazer (Dungeoneering) lijkt.
TT Treasure Trail/ Temple Trekking
TTB Trips to bank. Gebruikt om te verwijzen naar hoe veel trips iemand naar de bank gaat doen (bijv. Ik doe nog 5 TTB dan ga ik PVPen). Vooral gebruikt tijdens Mining, Woodcutting of Fishing.
Tubbied Een Shooting Star dat tot aan de kern is gemijnd, waardoor de Star sprite zichtbaar wordt. De term verwijst naar de TV show Teletubbies, waar veel mensen de Star Sprite op vinden lijken

↑ Terug naar boven

UEdit

Afkorting Betekenis
Unid Unidentified herb (Ongeïdentificeerd kruid) (sinds de "grimy herb" update wordt dit niet veel meer gebruikt)

↑ Terug naar boven

VEdit

Afkorting Betekenis
V [] / V Sq Varrock Square. (verwijst naar het centrum van Varrock bij de fontijnen.)
V arm Varrock armour, Verac's armour
V Brassy Verac's brassard (Uitrusting)
Vambs/Vmbs Vambraces
Varry/Varr/Varok/Vrock Varrock
Ver, V Verac's (Uitrusting)
Veng Vengeance, Vengeance Other of Vengeance Group.
Ville Village
Vis, Vissy, Visage Draconic Visage
Vls Vesta's longsword

↑ Terug naar boven

WEdit

Afkorting Betekenis
WX Wereld X, Bijv. "World 28"
WBM Wannabe Moderator
WC(ing),WC Woodcutting, wrong chat (verkeerde chat)
Wealth Ring of wealth
Wfs Waterfiends
Wgs While Guthix Sleeps
WH/Whopping/Whing World Hop, Uitdrukking dat verwijst naar het gaan naar een andere wereld
Whammy Warhammer
Whip Abyssal whip
Wildy Wilderness
WOM

Wise Old Man

WP Wrong person/player (Verkeerde persoon/speler) (wordt gebruikt na het versturen van een privébericht naar een verkeerd persoon),
WTB Want To Buy (Wil kopen)

↑ Terug naar boven

XEdit

Afkorting Betekenis

X-bow, cbow

Crossbow

XP

Experience

↑ Terug naar boven

YEdit

Afkorting Betekenis
Yew Long/YL/YLB/YLS Yew longbow, wordt vaak gekocht door mensen die er High level alchemy op willen uitspreken.

↑ Terug naar boven

ZEdit

Afkorting Betekenis
Zammy Zamorak
Zerker Berserker
Zgs Zamorak godsword
Zomb Zombie
Z spear of Zammy Spear of Zs Zamorakian Spear
Zh Zamorak Halo
Zily or Zilya Commander Zilyana
ZBook or Zammy Book Unholy book
↑ Terug naar boven

Zie ookEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.