Wikia


HEdit

Afkorting Betekenis
Hally

Halberd

HAM Humans Against Monsters
Hax Hack; Vals spelen (meestal gebruikt als grap, maar ook een term voor het stelen van een account of misbruiken van fouten in het spel)
Haxor, Hacks Een speler die "hackt" of een expert internetgebruiker is (meestal gebruikt als grap, net als hierboven)
Hellies, Hells, HH Hellhounds
Helm Helmet
Hemmy, Hemi Hemenster, Heim crab
Herb/Herby Herblore
Hex Hexcrest,Hexhunter bow
H, HF Gebruikt om duidelijk te maken dat je een Dungeoneering verdieping host. Voorbeeld: H39, HF39
HHB Hexhunter bow
Hilt Godsword hilt
Hillies, Hills, Hillys Hill giants
HLF High level forums (hoog niveau forums), Runescape forums die alleen bekeken kunnen worden als je alle skills op 99 hebt.
Hop Naar de lobby gaan en van wereld wisselen
HP Hitpoints. Kan gebruikt worden om naar een speler's Constitution level te verwijzen, een aantal Lifepoints, of naar Hitpoints zoals het was voor de 3 maart 2010 updates
HPK Honour PKing (eer PKen) (Zie ook: NH)
HT Home teleport, Hoorn team in Barbarian Assault
Hybrid Een speler die andere spelers dood met een van de volgende: magie en ranged; melee en magie of ranged en melee
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.