Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

Spirit larupia kb
Om een Spirit larupia te maken heb je nodig:
  • 155 Spirit shards
  • Blue charm
  • Larupia fur
    Spirit larupia pouch
  • Pouch


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.