Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

Spirit wolf chathead
Summoning interface

het menu van de spirit wolf

De Spirit wolf is de wolf die gebruikte tijdens de Wolf Wistle quest. Om een spirit wolf te maken heb je de volgende dingen nodig:

  • 7 Spirit shards
  • Gold charm
  • Wolf bones
  • Pouch


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.