Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

Een Steel full helm is een full helm van steel. Het is dus een sterkere helm dan een steel helm.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.