Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.


De Taxidermist is een non-player character die zich in Canifis bevindt. Ze zal voor een bepaald aantal coins speciale items bewerken zodat spelers er iets mee kunnen doen. Een voorbeeldje hiervan zijn de zelzame drops van bepaalde Slayer monsters: bijvoorbeeld de hoofden van de King Black Dragon. Wanneer de taxiedermist die hoofden bewerkt heeft, kan de speler ze ophangen in de Skill hall van zijn player-owned house, mits het vereiste Construction level bereikt is.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.