Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

TouristInformationCentre

Het Tourist Information Centre gezien vanop de world map

De Tourist information ligt ten zuiden van de Baxtorian Falls. Hadley leidt het centre en is dus de tourist information officer. Je bezoekt het centre tijdens de Waterfall Quest en de Book on Baxtorian kan boven op een boekenplank gevonden worden. Gerald staat ten zuiden van het centre dichtbij de rivier.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.