Stub.png Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

De Tzhaar-ket-om is een moker dat vaak door pvpers in runescape word gebruikt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.