Wikia


Varrock plein

Plaats van de Teleport

Varrock Teleport icon
De Varrock Teleport is een Magische spreuk. Het teleporteert je naar het Varrock marktplein. Je kan niet teleporteren bij een wildernis level van 20 of hoger. De spreuk bedraagt: 1 Fire rune, 1 Law rune en 3 Air runes. Je hebt Level 25 Magic nodig. De teleport geeft je 35 Experience.

Als je al de easy tasks van Varrock Diary hebt voltooid, krijg je de optie om naar de zuidelijke poort van de Grand Exchange te teleporteren. Om de plaats te wijzigen, praat je met:

  • Rat Burgiss als je de easy (makkelijke) tasks hebt voltooid.
  • Reldo als je de medium tasks (Gemiddelde) hebt voltooid.
  • Vannaka als je de difficult (moeilijke) tasks hebt voltooid.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.