Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.


Vengeance is een spell van het lunar spell book, deze spell kan gebruikt worden in pvp of pvm.

Vengeance doet 80% schade aan een speler die jou "hit" (voorbeeld: speler 1 valt speler 2 aan, speler 1 hit 100 op speler 2 door vengeance krijgt speler 1 80 schade punten).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.