Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

Weapon poison++ detail

Super strong weapon poison

Ook wel bekend als Weapon poison++. De Super strong weapon poison wordt gebruikt om vergif op een wapen te doen. Het is beter dan Weapon poison en Strong weapon poison.

De weapon poison potion is bijzonder: met één vial met weapon poison kun je een dagger, 5 pijlen, 5 bolts, een speer, 5 darts, 5 knives of 5 javelins vergiftingen. Als je een wapen met een vergiftigde punt gebruikt, kan je tegenstander worden vergiftigd en gaat er soms wat van zijn leven af. Je zult dat herkennen aan een groen wolkje bij de vijand. Dit begint bij een normale weapon poison bij 40 en gaat naar verloop van tijd terug naar 0. De extra strong weapon poison zal bij 50 poison per keer beginnen, de super strong weapon poison bij 60.

Op Herblore level 82 kun je de Super strong weapon poisen maken. Het geeft je 190 Herblore experience. Hiervoor heb je nodig: Nightshade, Poisen ivy berries en een vial met coconut milk.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.