Wikia


Yew logs
Yew logs
Algemene informatie
Uitgebracht op Onbekend bewerk
Ook bekend als? Yews
Alleen voor members? Nee
Quest item? Nee
Ruilbaar? Ja
Draagbaar? Nee
Eetbaar? Nee
Opstapelbaar? Nee
Destroy Drop
Examine Logs cut from a yew tree.
Gewicht 2 kg
Marktinformatie
High Alchemy 96 coins
Low Alchemy 64 coins
Winkelprijs 0 coins
Exchange prijs 470 coins
[bekijk][overleg]
Yew logs detail

Yew logs zijn stukken hout van een Yew. Het zijn de beste logs die beschikbaar zijn voor free spelers. 60 Woodcutting is vereist om Yew logs te kunnen kappen. De speler krijgt 175 experience per log die gekapt wordt. Het wordt gezien als een goede manier om Woodcutting te trainen, mits de speler het vereiste level al heeft.

Maar Yew logs hebben meer nut dan enkel Woodcutting trainen. Ook Firemaking en Fletching kunnen getraind worden met Yew Logs. Om Yew logs te verbranden is 60 Firemaking vereist en om Yew logs te gebruiken bij Fletching is minstens 65 Fletching nodig. Yew logs zijn een goede manier om Firemaking heel snel te trainen, maar het kost dan ook veel geld. De meeste mensen gebruiken andere, goedkopere logs zoals Maple logs om Firemaking te trainen.

Het feit dat het trainen van Firemaking met Yew logs zo duur is, heeft ook een positieve kant. Omdat de logs zoveel waard zijn, maakt het hakken en verkopen van Yew logs tot een goede en effectieve manier om geld te verdienen. 60 Woodcutting wordt ook gezien als een niet erg hoog level. Bij andere skills, zoals Mining en Smithing, moet het level vaak hoger zijn om evenveel geld te kunnen verdienen. Geld verdienen door Yew logs heeft evenwel negative kanten: om het echt snel en effectief te kunnen kappen is een hoger Woodcutting level (70+) aangeraden. Ook zijn er bij Yew bomen, vooral in free werelden, vaak veel mensen aanwezig, waardoor het lastig wordt om zelf logs te kunnen kappen. Een oplossing is naar minder drukke servers te gaan en te hopen dat er daar geen andere houthakkers zijn. Een andere, meer gevaarlijke, optie is naar een PvP wereld te gaan. Daar zijn er over het algemeen minder mensen die Yews kappen, maar dan loopt de speler wel het risico gedood te worden door andere spelers.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.