FANDOM


Attack DetailAttack er en free-to-play skill som brukes i combat og ved hjelp av attack kan man få større sjanse for å treffe motstanderen. Denne skillen hjelper ikke til å få motstanderen din til å miste Hitpoints men du vil oftere ta flere hitpoints fra motstanderen din. Denne skillen brukes også for å bruke bedre våpen.

Når man er level 1 i Attack, kan man bruke våpen laget av Bronze og Iron. En Bronze dagger ser slik ut Bronze Dagger En Iron dagger ser slik ut An iron dagger

Når man er level 5 i Attack, kan man bruke våpen laget av Steel. En Steel dagger ser slik ut A steel dagger

Når man er level 10 i Attack, kan man bruke våpen av typen Black. Black kan ikke lages av f.eks. å bruke Smithing. Man kan heller ikke lage black bars. Black må man kjøpe. En Black dagger ser slik ut A black dagger Members kan bruke poison på dette våpenet, som gjør at fienden kan bil poisnet i en kamp. En Black dagger poison ser slik ut A poisoned black dagger

Members kan bruke White i Attack level 10, men man må da ha gjort questen Wanted!. Denne må kjøpes av Sir Vyvin eller av andre spillere. En White dagger ser slik ut FileWhite dagger

Når man er level 20 i Attack, kan man bruke våpen laget av Mithril. En Mithril dagger ser slik ut A mithril dagger

Når man er level 30 i Attack, kan man bruke våpen laget av Adamant. En Adamant dagger ser slik ut An adamant dagger Som alle andre daggere, unntatt Dragon dagger, blir denne sjeldent brukt.

Når man er level 40 i Attack, kan man bruke våpen laget av Rune. En Rune dagger ser slik ut Rune dagger Members kan bruke poison på dette våpenet, som gjør at fienden kan bil poisnet i en kamp. Dette er den beste daggeren for F2p-spillere

Når man er level 60 i Attack kan man bruke våpen av typen Dragon dersom man også er member. Disse kan som Black, ikke bli laget av Smithing. Man kan bruke poison på mange Dragon våpen. En Dragon dagger ser slik ut A powerful dagger En Dragon dagger (p) ser slik ut FileDragondaggerp En Dragon dagger kan være poisnet èn gang, altså Dragon dagger (p), 2 ganger, altså Dragon dagger p+, og 3 ganger, altså Dragon dagger p++. Desto mer den er poisnet, desto større sjans er det for at fienden blir poisnet. Dragon-våpen har også en Special Attack, der man som oftest tar mer Hitpoints av fienden hvis man treffer. En Special Attack har 100% igjen når den er ubrukt, på de fleste våpenene blir det brukt 25% hver gang man bruker Special Attack, men på f.eks. Dragon Battleaxe, blir hele Special Attack'en brukt opp på en gang på grunn av at Special Attack'en gir deg ekstra Strength bonus.


Skills
Free-skills Attack.gifStrength.gifDefence.gifRanged.gifPrayer.gifMagic.gifRunecrafting.gifHitpoints.gifCrafting.gifMining.gifSmithing.gifFishing.gifCooking.gifFiremaking.gifWoodcutting.gif

21px-Dungeoneering-icon.png

Member-skills Agility.gifHerblore.gifThieving.gifFletching.gifSlayer.gifFarming.gifConstruction.gifHunter.gifSummoning.gif

Divination-icon.png