Bonfire er en av de beste metodene å trene Firemaking på. Bonfire ble utgitt 10. Mai 2012. Bonfire lar deg ha tilgang til "Add-Logs" alternativ når man trener Firemaking.

Adding logs.gif


Tradisjonelt sett har folk måttet trykke på Logs så på Tinderbox X-antall ganger, men med bonefire kan man gjøre hva man vil etter man har trykker på "Add-Logs", fram til man ikke har flere Logs igjen. Flere spillere kan legge til ved i  et Bonfire, hvis flere legger til bed i et Bonfire får alle økt Firemaking exp.

Bonfire har også kule effekter. F.eks. Hvis det er flere enn 5 stykker rundt bålet som legger til ved, kan man må økning i Hitpoints. Prosenttall og hvor lenge det varer, kommer an på hvilke Logs man bruker.

Ss (2012-05-15 at 02 34 54).png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.