75px-Bronze bar detail.png

En Bronze bar er en legering lagd av å raffinere 1 copper ore og 1 tin ore i en furnace eller med Superheat Item, det krever nivå 1 Smithing og gir 6.2 Smithing experience.

En bronze bar kan bli brukt på en anvil ved bruk av Smithing skill for å lage bronze weapons og armour og gir 12.5 Smithing experience per bar brukt. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.