100px-Copper ore detail.png
Copper ore
[1]
Release date 4 January

2001 (Update)

Members? Nei
Quest item? Nei
Tradeable? Ja
Equipable? Nei
Stacks? Nei
High Alch 12 coins
Low Alch 8 coins
Destroy Drop
Store price 20 coins
Exchange price 57 coins (03.12.2012)
Buy limit 25,000
Examine This needs refining.
Weight 2 kg

Copper ore, sammen med tin ore er det første man kan hakke med Mining skillen, og krever level 1 Mining.  Det er en ore som kan bli smeltet i en furnace med en Tin ore for å lage en Bronze barCopper rocks kan bli funnet i forskjellige gruver rundt om i RuneScape. Å hakke copper ore gir 17.5 Mining experience. Du må mine 744,825 Copper Ore for å gå fra 1-99 Mining. Copper og Tin blir primært brukt av spillere med lav Smithing level. Mange foretrekker å gjøre The Knights Sword quest, et enkelt F2P quest som gir 12,725 Smithing experience, som er nok experience til å øke en spillers Smithing level fra 1-29.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.