FANDOM


100px-Dragon claw detail
Dragon claw
Release date 26 November 2008
Member? Ja

Quest Item?

Nei
Tradeable? Ja
Lendable? Ja
Equipable? Ja
Stacks? Nei
High Alch 81,000
Low Alch 54,000
Destroy? Drop
Store Price Ikke solgt
Buy Limit 10
Examine A right-hand fighting claw.
Weight 5,0 kg

Dragon Claws er en claw som er lagd av dragon metal. Claws ble sluppet ut 26 September 2008, sammen med questene While Guthix Sleeps og Tormented demons. Det er et hånd håldt våpen og trenger 60 Attack for å bruke. Det har samme stats som et Dragon scimitar men har høyere Critical hit bonus.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.