FANDOM


100px-Dragon scimitar detail
Dragon scimitar
[1]
Release date 29 March

2005 (Update)

Members?? Yes
Quest item? No
Tradeable? Yes
Lendable? Yes
Equipable? Yes
Stacks? No
High Alch 60,000 coins
Low Alch 40,000 coins
Destroy Drop
Store price 100,000 coins

(Daga in Ape Atoll and Dealga

in Varrock) coins

Exchange price 59,275 coins (03.12.2012)
Buy limit 10
Examine A vicious, curved sword.
Weight 1.8 kg

Dragon Scimitar er den sterkeste scimitaren i spillet, og kan bare bli wielded av members som har minst 60 Attack og som har fullført Monkey Madness questen, en lang og vanskelig quest satt på den farlige øya Ape Atoll. Det kan kjøpes for 100.000 mynter på Daga's Scimitar Smithy på Ape Atoll, men det anbefales å kjøpe den på Grand Exchange istedet. Det anbefales sterkt at en monkey greegree brukes til å ta en tur til øya trygt hvis du vil kjøpe den fra butikken fordi skorpioner, edderkopper og andre aper ikke vil angripe når du har på en greegree. En monkeyspeak amulett trenger ikke å være på for å trade Daga.

Scimitar er populær for strength training, som det har sammenlignbare bonuser til Dragon Longsword, men er litt raskere. Det er nesten bundet med Obsidian sword når den brukes sammen med en Berserker Necklace i form av rask experience, men Obsidian sword og Berserker necklace er mye dyrere og reduserer attack og defence statistikk, når de brukes sammen.

Som med alt Dragon Equipment (bortsett fra Dragon Platebody og Dragon sq Shield), kan dette elementet ikke gjøres ved hjelp av Smithing skill.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.