Norsk Runescape Wiki
Advertisement

Dungeoneering.png

Dungeoneering er en ferdighet som består av å utforske fangehull i Daemonheim, bekjempe monstre og bosser, og bruke andre RuneScape ferdigheter for å løse gåter og overleve dypet. Det ble utgitt i RuneScape den 12. april 2010 og er åpen for både gratis-spillere og medlemmer. Dungeoneering foregår under et gammelt slott som heter Daemonheim, som i dag inneholder et fangehull med 60 underjordiske etasjer i seks forskjellige temaer: Fryst, Forlatt, Møblert, Forlatt II, okkulte, og Warped (sjefene fra Forlatt kan vises i den forlatte II etasje sett). Innenfor disse hallene, spillerne utforsker og bruker alle andre pre-eksisterende ferdigheter til å klare hver etasje, dette innebærer å finne nøkler, kjempe mot monstre og løse gåter. I motsetning til andre ferdigheter som er trent alene, kan spillerne samarbeide sammen for å trene inne i fangehull i grupper på opp til fem personer. I tillegg kan spillerne få erfaring i andre ferdigheter ved å utføre ulike ferdighet-relaterte oppgaver. Det nåværende minstekravet til å bli rangert (ca rank 490,130) på hiscores for Dungeoneering er level 15. Per 29. november 2012, er det 38,101 nåværende medlemmer som har oppnådd nivå 99 i Dungeoneering.

Floors[]

Det er totalt 60 floors, jo dypere ned i Daemonheim du kommer jo vanskeligere blir floorene. Floor 1 er det enkleste og floor 60 er det vanskeligste, det er forskjellig type floors. Floorene er delt opp i ulike grupper, hvor du trenger høyere Dungeoneering level jo høyere du kommer. Fra 36-47 er det Occult floors og 47-60 er Warped floors. Disse er nokså nye, hvor du trenger 119 i Dungeoneering for å gjøre floor 60. For å få tilgang på et floor må du ha gjort det forige flooret og ha høy nok dungeoneering level. For eksempel hvis du vil gjøre floor 2 må du ha gjort floor 1 og ha dungeoneering lvl 3.

Jo vanskeligere flooret er, jo mer xp får du får å fullføre det.

Dette ble redigert av Einispi

Complexitys[]

De forskjellige complexityene bestemmer hvor mye du må gjøre på hvert floor, det er 6 complexitys, hvis du tar complexity 1 er det eneste du skal å sloss mot fiender, og jo høyere complexitys du tar jo mer må du gjøre, tar du complexity 6 må du lage rustningen og sånt selv. Jo lavere complexity du tar jo lettere blir flooret, men du mister en god del av xp-en for flooret, jo lavere complexity jo mer prosent. I starten kan du bare bruke complexity 1 og får å få muligheten til å velge complexity 2 må du gjøre et floor med complexity 1, for å få complexity 3 må du gjøre et floor med complexity 2, osv til du har alle complexityene.

Dungeon size[]

Det er tre forskjellige størrelset på hver dungeon, small, medium og large. Hvis det bare er en som skal gjøre et floor kan han/hun bare ha small, hvis det er to eller tre kan de velge mellom small og medium og hvis de er fire eller fem kan de velge mellom small, medium og lager. I small dungeon kan det være opp til 16 rom, i medium dungeon kan det være opp til 32 rom og i lager dungeon kan det være opp til 64 rom. Small dungeon har ingen effekt på hvor mye xp og tokens du får, men medium og lager gir mer xp og tokens.

Trivia:[]

-Dungeoneering er ofte en aktivitet som medlemmer av klaner avtaler å gjøre sammen over clan chat. -Det er mange som misliker skillen og begrunner dette med at det er tilnærmet likt minigames som stealing creation.

Advertisement