FANDOM


Ectophial er en belønning for å ha fullført Ghosts Ahoy questen. Det er en vial fylt med ectoplasma. Når en spiller tømmer ectophial blir de teleportert til Ectofuntus utenfor Port Phasmatys. Etter at teleporteringen er fullført vil spilleren automatisk fylle ectophial på nytt fra ectofuntus.

Hvis en spiller ødelegger ectophial kan spilleren få en erstatning av Velorina i Port Phasmatys.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.