FANDOM


Real Estate Agent
Estate agents er NPCer som selger landområder som spillere kan bygge Player-owned houses (POH) på, de kan også dekorere husene og/eller flytte på dem. Disse agentene finnes i Falador, Seer's village, East Ardougne og i Varrock. De er vist på minimap av et symbol av et lite hus. Spillere må betale 1,000 coins for å kjøpe sitt første hus i Rimmington, og begynne å trene Construction.

Estate agents selger også Construction cape for 99,000 coins til de som har level 99 i Construction. Construction cape er den eneste capen som kan bli kjøpt fra flere NPCer.

100px-Estate agent