FANDOM


Firecape en belønning for å fullføre Fight Caves og beseire Tztok-Jad, en av de hardere bossene i spillet. På grunn av dette ses ofte firecape som et statussymbol blant mange spillere. Firecape utmerker seg spesielt som eneste kappe el. som bidrar med en strength bonus (+3). Sammen med en prayer bonus og en mindre defence bonus for alle angrepsmetoder kan det argumenteres for at dette er beste item av sitt slag i spillet.

mange spillere som har firecape har kjøpt den på www.gold4rs.com og 50% av de spillerne har blit raportert og utvist fra spillet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.