FANDOM


Denne artikkelen dreier seg om huggeredskap. "Axe" kan også referere til en battleaxe eller en pickaxe.

Mal:Weapon group

Axe, også, og nå kalt hatchet , eller spesifikt Woodcutting axe, er redskapen som brukes til Woodcutting. Økser er klassifisert som melee våpen, og er tilgjengelig i alle typer metall bortsett fra white. Alle øksene bortsett fra Dragon axe, Black axe, Inferno Adze og Sacred clay hatchet, kan smis ved å bruke Smithing skillen.