FANDOM


imp er en hunter trengende skill. Imps er en av de mindste og svakeste monstre i spillet. De er blandt annet hoveddelen i questen Imp Catcher, hvor spilleren skal drepe imps og ta beads som de dropper. Da de er en miniature demon er de svake mot Silverlight og Darklight. Noen ganger når en spiller angriper en imp vill den teleportere seg vekk, men da ikke langt fra spilleren. I God Wars Dungeon finnes det level 7 imps, som vil angripe deg med mindre du bærer en ting som hører til guden Zamorak.