FANDOM


Keris

En Keris.

Keris er en dagger som droppes av Giant Scarab til slutt i questen Contact! Den kan ha en max hit på over 1404. (Med 99 Strength ,Slayer Assignment på Kalphites, Slayer Helmet, Amulet of strength, Vesta's set, Dragon boots, Barrows Gloves, Berserker ring(i), Dragonfire shield, Fire cape, Extreme potions og Turmoil.) .Man trenger 50 i Attack for å bruke den. Den er den andre daggeren i spillet som holdes bak fram, den andre er Dragon dagger. Keris har en spesiell effekt når den brukes mot rasene Scarab og Kalphite. Den spesielle effekten er at noen ganger, når man sloss mot et monster av disse rasene, at en tekst kommer opp hvor det står følgende: "You slip your dagger through a chink in the creature's chitin, landing a vicious blow." Når dette skjer, triples skaden du påfører scaraben/kalphiten. På grunn av den triplede skaden den noen ganger påfører disse rasene, brukes Keris ofte til å drepe for eksempel: Kalphite Queen. Den kan også smøres inn med Weapon poison for å gjøre den sterkere. Hvis man mister den, kan man kjøpe den fra Osman i Al Kharid for 20k.