FANDOM


Non-player character eller NPC er en person som ikke styres av en spiller. En NPC kan ofte snakkes med og kan ikke angripes, NPC må ikke forveksles med et monster som er mulig å angripe. Når man høyreklikker på en NPC vises navnet i gul skrift, i motsetning til menneskelige spillere som har navnet i hvit skrift.

Ignatius vulcan full

Ignatius Vulcan, en NPC.

Alle NPCene er laget av Jagex og plassert i spillet for å utføre en spesiell oppgave, som f.eks å gi spillere en quest, nyttig informasjon, trades med eller andre ting.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.