FANDOM


En puch er et element som brukes i Summoning ferdigheter. De brukes til ålage Summoning pouches som er gjennomsyret med makt til åtilkalle en bestemt skapning. Nårsågjennomsyret, blir et symbol som representerer som skapning etset påposenoverflate. Disse tomme poser kan kjøpes fra Pikkupstix i Taverley, Bogrog i innkallingen butikkenav Gu'Tanoth, eller innkallingen butikken i Nature grotta for en mynt hver.

For åopprette gjennomsyret innkalle poser, mådu ta en av de tomme posene til enSummoning Obelisk sammen med riktig antall Spirit skår, en av de aktuelle fargerCharms, og en annen ingrediens spesifikke for skapningen du ønsker åtilegner posenfor. Disse bestemte elementer er oppført i artikkelen for gjennomsyret Summoningposer.

Spillere med nivå21 Summoning eller høyere kan resirkulere tilkalle poser. For å gjøredette, gå over til Summoning butikk i trollet byen Gu'Tanoth (Sør Yanille). Snakk medBogrog, trollet, og du kan bytte ham dine lommer for 70% av skår tilbake, forutsatt at duhar de nødvendige Summoning nivå.

en puch er ogsåen mulig tyvegods fra spirit Implings.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.