FANDOM


Prayer er en ikke-member skill. Prayer gir spilleren ekstra krefter for en periode. Du kan bruke prayer til å få ekstra bonus i combat skill eller du kan bli immun mot en bestemt angrepstype hvis det er et monster du slåss mot. Mot andre spillere gir det bare delvis beskyttelse. Hvis du bruker noen av disse trekkes prayerpoints ned, og hvis man når 0 må du til et alter, drikke Prayer potion, drikke super restore potion eller spise jangerberries.

Prayer trenes ved å grave ned bein (bury bone), gjøre Prayergivende Quester som The Holy Grail, Pyre ships, offer eller brenning av ghast.


Bilde Navn Level Effekt Drain rate Notes
Thick skin Thick Skin 1 Øker spillerens Defence med 5% 1 point hvert 12. sekund +
Burst of Strength Burst of Strength 4 Øker spillerens Strength med 5% 1 point hvert 12. sekund +
Clarity of Thought Clarity of Thought 7 Øker spillerens Attack med 5% 1 point hvert 12. sekund +
Sharp Eye Sharp Eye 8 Øker spillerens Ranged med 5% 1 point hvert 12. sekund +
Mystic Will Mystic Will 9 Øker spillerens Magic med 5% 1 point hvert 12. sekund +
Rock Skin Rock Skin 10 Øker spillerens Defence med 10% 1 point hvert 6. sekund +
Superhuman Strength Superhuman Strength 13 Øker spillerens Strength med 10% 1 point hvert 6. sekund +
Improved Reflexes Improved Reflexes 16 Øker spillerens Attack med 10% 1 point hvert 6. sekund +
Rapid Restore Rapid Restore 19 Alle skills øker 2x fortere hvis du har mistet points av de, unntatt Prayer, Hitpoints og Summoning 1 point hvert 26. sekund #
Rapid heal Rapid Heal 22 Hitpoints fylles opp 2x fortere 1 point hvert 18. sekund #
Protect Items Protect Items 25 Spillere beholder én ekstra ting når de dør 1 point hvert 18. sekund #
Hawk Eye Hawk Eye 26 Øker spillerens Ranged med 10% 1 point hvert 6. sekund +
Mystic Lore Mystic Lore 27 Øker spillerens Magic med 10% 1 point hvert 6. sekund +
Steel Skin Steel Skin 28 Øker spillerens Defence med 15% 1 point hvert 3. sekund +
Ultimate Strength Ultimate Strength 31 Øker spillerens Strength med 15% 1 point hvert 3. sekund +
Incredible Reflexes Incredible Reflexes 34 Øker spillerens Attack med 15% 1 point hvert 3. sekund +
Protect from Summoning Protect from Summoning 35 Kun Members. Reduserer skaden gitt ved bruk av Summoning scrolls og forhindrer bruk av en Familiars spesialangrep 1 point hvert 3. sekund =
Protection from Magic Protect from Magic 37 Beskytter mot Magicangrep - 100% mot monstre, 40% mot andre spillere.
50% tidreduksjon fra andre spilleres fryseangrep (som f.eks Bind, Snare, Entangle, osv.)~
1 point hvert 3. sekund * ~
Protection from Missiles Protect from Missiles 40 Beskytter mot Rangedangrep - 100% mot monstre, 40% mot andre spillere 1 point hvert 3. sekund *
Protection from Melee Protect from Melee 43 Beskyttelse mot Meleeangrep - 100% mot monstre, 40% mot andre spillere 1 point hvert 3. sekund *
Eagle Eye Eagle Eye 44 Øker spillerens Ranged med 15% 1 point hvert 3. sekund +
Mystic Might Mystic Might 45 Øker spillerens Magic med 15% 1 point hvert 3. sekund +
Retribution Retribution 46 Kun Members. Spillere tar skade på fiender som er i nærheten når man dør. 1 point hvert 12. sekund *
Redemption Redemption 49 Kun Members. Healer spillerens hitpoints hvis de faller under 10%. Når denne prayer'en tar effekt, blir alle Prayer points borte. 1 point hvert 6. sekund *
Smite Smite 52 Kun Members. 1/4 av skaden man tar blir fjernet fra motstanderens Prayer. 1 point hvert 2. sekund *
Chivalry Chivalry 60 Kun Members. Øker spillerens Defence med 20%, Strength med 18% og Attack med 15%. Må ha gjort King's Ransom og Knight Waves Training Grounds minigame. 2 point hvert 3. sekund +
Piety Piety 70 Kun Members. Øker spillerens Defence med 25%, Strength med 23% og Attack med 20%. Må ha gjort King's Ransom og Knight Waves Training Grounds minigame. 2 points hvert 3. sekund +

Senere har det også kommet en ny Prayer-bok som heter Curses. Det er en forbedret versjon av den vanlige Prayer-boken, og har den høyeste cursen Turmoil, som krever 95 Prayer.


Skills
Free-skills Attack.gifStrength.gifDefence.gifRanged.gifPrayer.gifMagic.gifRunecrafting.gifHitpoints.gifCrafting.gifMining.gifSmithing.gifFishing.gifCooking.gifFiremaking.gifWoodcutting.gif

21px-Dungeoneering-icon.png

Member-skills Agility.gifHerblore.gifThieving.gifFletching.gifSlayer.gifFarming.gifConstruction.gifHunter.gifSummoning.gif

Divination-icon.png