FANDOM


!ADVARSEL! Dette er Runescape lengste og nest vanskeligste members Quest som tester combat og koking-skillsene dine til det ekstreme, det hender at du må igjen hjelpe lumbridge kokken!

Notat

Recipe For Disaster består av 10 ulike deler hvor du får 1 Qp, mer tilgang til Culinaromancer's chest og på noen deler experience.


Skills:

 • 70 Cooking
 • 20 Firemaking
 • 48 Agility
 • Må ha startet Legends quest.
 • må ha mulighet til og sloss mot virklige utfordrene monstre
 • 175 Quest PointsQuests:
 • Cook's Assistant
 • Fishing Contest


 • Goblin Diplomacy
 • Big Chompy Bird Hunting
 • Biohazard
 • Demon Slayer
 • Murder Mystery
 • The Nature Spirit
 • Priest in Peril
 • The Restless Ghost
 • Witch's House
 • Gertrudes Cat
 • Shadow of the Storm
 • Lost City
 • Monkey Madness
 • Desert Treasure
 • Legends' Quest (trenger bare og starte)

Ting du trenger til questen: Eye of Newt, Rotten tomato, Greenman's ale, 2 Lemons, Orange, Pineapple, Cocktail glass, Cocktail shaker, Knife, Ashes, 316gp, 3 Buckets of milk, 2 Pots of flour, Egg, 2 Bowls of water, 4 Asgarnian ales, Ice gloves, Charcoal, Spice or Gnome spice, 1 Fishing bait, 2 Bread, Orange slices, any Dye other than orange, red, or yellow, 3 Bronze wires, Needle, Fishbowl, Pestle and mortar, Raw cod, Egg, Cake tin, Kitten/Cat/Wily/Lazy Cat, lots of Stews, Axe, Pickaxe, Any ogre bow, Any ogre/brutal arrows, Iron spit (smith with an iron bar), Log, Tinderbox, Ogre bellows, Ball of wool, Pot of cream, Raw sweetcorn, Hatchet, Machete, Pot, Raw chicken, Dramen staff, Anti-dragonbreath shield (or a Dragonfire sheild), Rope, M'speak Amulet, and 3 Greegrees (Ninja/Archer, Guard, and Zombie).

Andre ting: Må ha fulgt med da du gjorde de andre questene


Anbefalt:

 • Skill: 43 Prayer (for Protection Prayers) og bra Cooking
 • Andre anbefalte ting: Prayer potions, Antipoison, Super Restore potions, Ring of Charos (a), Weapon and Armor


Starte Questen (starten): Snakk med cook i i lumbridge castle kjøkkenet

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.