FANDOM


Smithing er en produksjons skill hvor man bruker ores and bars til å smi våpen og rustninger, samt andre nyttige gjenstander.Siden man kan tjene gode penger ved å sanke råmaterialer og selge ore eller smithe bars og selge, er Smithing regnet som en av de mest populære skills.

Smithing er en veldig treg prosess og det er meget dyrt å "kjøpe" levels. Kjøper man alle råmaterialene og selger bars resulterer i en beskjeden profitt.Selger man ferdig smidde gjenstander derimot taper man stort sett penger.

Smithing består av to hoveddeler, Smelting og Smithing.

Smelting Rediger

Smelting eller Støping er prossessen hvor man gjør om metall ores, som skaffes ved Mining skillen, til metall bars. For å støpe en barre bruker man simpelthen ore på en furnace, eller venstreklikk furnace og velg barre. Noen metaller krever forskjellige typer ore, som f.eks. [Bronze]] som krever Copper og tin. Andre metaller krever i tillegg coal.

Skal man støper bare noen få ore, kan det være raskere å velge 'Smelt 5' eller 'Smelt 10' siden bars blir støpt helt til spilleren er tom for ore.

Suksessprosent Rediger

Alle metaller har en 100% sjanse for å ble støpt, bortsett fra iron. For å balansere ut fordelen ved å støpe iron, er det en 50% sjanse for å feile støping av iron. Vil man støpe Iron uten å feile kan man enten:

P.S.:* Betyr members .

Støpe med Magic Rediger

Med level 43 magic, kan en spiller støpe barrer ved hjelp av en Superheat Item spell. Gjør man det på denne måten får man samme mengde smithing xp, og har noen fordeler.

  • Spilleren kan komme fra en miningtur med et fullt Inventory med barrer, isteden for et fullt inventory med ore*
  • Spilleren får både Smithing og Magic experience*
  • Spilleren sparer tid ved å ikke løpe mellom en bank og en furnace*
  • Spilleren har 100% kjangs til å støpe iron ore*

Smithing Rediger

For en liste over ambolter, se Anvil.

Smithing eller å Smi, er prosessen hvor en spiller former om en eller flere metallbarrer til gjenstander.

Smithing blir nesten alltid gjort ved en vanlig ambolt,eller anvil, men noen gjenstander krever spesielle ambolter på spesielle steder. Når en spiller bruker en barre på en ambolt popper et skjema opp, som viser hva man kan smi. Spilleren kan enten klikke på gjenstanden som skal smis, eller høyreklikke på gjenstanden og velge et høyere kvanta, som f.eks. "5", "10" eller "alle"".

All smithing på en ambolt krever en hammer.

Man kan kalkulere Experience ved å ta xp'en for å smi en barre, og gange med antall barrer som trengs fo å smi en gjenstand. F.eks. en bronze platebody krever 5 barrer og gir 62.5 xp.5 * 12.5 = 62.5.(hver bronze barre gir 12.5 xp) Dette fungerer for alle typer standard barrer bortsett fra når man skal smi kanonballer.


Skills
Free-skills Attack.gifStrength.gifDefence.gifRanged.gifPrayer.gifMagic.gifRunecrafting.gifHitpoints.gifCrafting.gifMining.gifSmithing.gifFishing.gifCooking.gifFiremaking.gifWoodcutting.gif

21px-Dungeoneering-icon.png

Member-skills Agility.gifHerblore.gifThieving.gifFletching.gifSlayer.gifFarming.gifConstruction.gifHunter.gifSummoning.gif

Divination-icon.png