FANDOM


70px-Tin ore detail
Tin ore
Release date 4 January

2001 (Update)

Members? Nei
Quest item? Nei
Tradeable? Ja
Equipable? Nei
Stacks? Nei
High Alch 12 coins
Low Alch 8 coins
Destroy Drop
Store price 20 coins
Exchange price 39 coins (03.12.2012)
Buy limit 25,000
Examine This needs refining.
Weight 2.25 kg

Tin ore blir brukt for å lage legeringen bronze. Tin ore, sammen med copper ore er det første en spiller kan hakke med Mining skillen, og steinene de er hakket fra finnes på mange steder i RuneScape

Å hakke en tin rock gir 17.5 Mining experience for hver ore. En spiller kan smelte tin ore om til en bronze bar med smithing skillen ved å bruke den på en furnace sammen med en copper ore, som git 6.2 Smithing experience.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.