FANDOM


Woodcutting Woodcutting, (blir ofte forkortet til WC), er en populær ferdighet som har tilknytning til combat. Den blir regnet som en av de raskeste man kan oppnå lvl 99 i, derfor er den også veldig populær blant spillerne.

Ferdigheten krever ikke mye aktivitet, så man kan teknisk sett være afk mens man utfører den, imotsetning til visse andre, som f.eks combat-skills, der man alltid må være i aktivitet. Ettersom det medfører fordeler som f.eks Ivy og magic logs. Ivy er en "Vine" man kan hogge når man er 68 i woodcutting. Når man hogger vine havner det ingenting i baggen din som f.eks. logs, men av å til kommer det et "Bird's nest". Et bird's nest innebærer som f.eks. rings, seeds, som kan være verdt opp til 300k+.

For spillere som ikke har det travelt og vil tjene opp en stor sum penger samtidig, oppfordres det å kutte magic fra level 75.De forskjellige Øksene Rediger

Hatchet Type Woodcutting level for å bruke Attack level for å bruke Bilde
Bronze hatchet 1 1 Bronze hatchet
Iron hatchet 1 1 Iron hatchet
Steel hatchet 6 5 Steel hatchet
Black hatchet 6 10 Black hatchet
Mithril hatchet 21 20 Mithril hatchet
Adamant hatchet 31 30 Adamant hatchet
Rune hatchet 41 40 Rune hatchet
Sacred clay hatchet/Volatile clay hatchet 40 1 Hatchet (class 5)
Dragon hatchet 61 60 Dragon hatchet
Inferno Adze 61 (og 92 Firemaking) 1 Inferno adze

Tree Bilde Level Experience Members? Notater
Normal Logs 1 25 Nei Inkluderer dead trees, dying trees, jungle trees og evergreen trees
Achey Achey tree logs 1 25 Ja Disse blir brukt i members-only questet Big Chompy Bird Hunting for å lage Ogre bows og piler.
Oak Oak logs 15 37.5 Nei Disse trærne er ganske vanlige i RuneScape. De er nær mange byer, noe som gir muligheten for rask adgang til banker.
Willow Willow logs 30 67.5 No Disse trærne blir funnet nær vann.
Teak Teak logs 35 85 Ja
Maple Maple logs 45 100 Nei, men F2P-spillere må ha minst 30 Dungeoneering for å komme inn i resource dungeon
Hollow Bark 45 82.5 eller 357.7 Ja
Mahogany Special mahogany log 50 125 Ja
Arctic pine Arctic pine logs 54 140.2 Ja
Eucalyptus Eucalyptus logs 58 165 Ja
Yew Yew logs 60 175 Nei
Choking Ivy Ivy icon 68 332.5 Ja
Magic Magic logs 75 250 Ja
Cursed magic Cursed magic logs 82 275 Ja
Straight root and Curly root

Straight root

Curly root

83 161 Ja
Bloodwood logs Bloodwood logs 85 320 Ja
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.