FANDOM


Age of Kings (Wiek Królów) jest to historyczny okres w historii Keldagrim, stolicy krasnoludów. Początkowo Keldagrim było rządzone przez Starców Keldagrim, lecz niedługo później została wprowadzona monarchia.

Keldagrim Trade Octagon Wiki

Keldagrim Trade Octagon, struktura wybudowana podczas Wieku Królów.

Okres trwania Wieku Królów nie jest znany, ale przypuszcza się, że trwał ponad tysiąc lat. W tym czasie, Keldagrim było rządzone przez króla, sprawującego władzę absolutną. Ten okres jest często wspominany przez krasnoludów jako ciemny wiek, aczkolwiek dokładne tego powody nie są znane. Przypuszczalne teorie to: trudności krasnoludów spowodowane życiem w izolacji, szok po Wojnie Bogów lub też władza samego króla.

Wiek Królów zakończył się około 500 lat temu, pod koniec Czwartego Wieku. Kiedy Król Alvis umarł, Konsorcjum Górnicze, które w dość szybkim czasie zyskało władzę i bogactwo przewyższające samo królestwo, przejęło władzę nad miastem i ustanowiło nowy rząd, składający się z ośmiu członków. Te wydarzenia zakończyły Wiek Królów i zapoczątkowały rozkwit Konsorcjum. Niedługo później nastał Złoty Wiek Krasnoludów.