FANDOM


Ancient mace - broń która może zostać nabyta w trakcie Another Slice of H.A.M.. W przypadku utraty można otrzymać drugą od goblińskiego archeologa Tegdaka za 1000 gp, w północno-wschodniej części rynku Dorgesh-Kaan. Generałowie w Goblin Village mogą również sprzedać buławę, za 1000 gp, graczom którzy stracili ją w trakcie questu.

Broń posiada atak specjalny na który wysysa punkty modlitwy przeciwnika w ilości równej zadanym obrażeniom. Użytkownik uzyskuje też tą liczbę punktów modlitwy. Ten specjalny atak wykorzystuje 100% paska energii ataku specjalnego. Jest możliwe do osiągnięcia otrzymanie liczby punktów modlitwy poza poziom modlitwy gracza, choć nie jest limit: Gracze mogą mieć tylko X + Y, gdzie X to poziom prayer gracza, a Y to jego max hit. Nie więcej. Jeśli atak zostanie wykonany przy osiągniętym maksimum gracz nie otrzyma żadnych dodatkowych punktów.

Ancient mace jest niezwykle przydatna w miejscach, gdzie potrzebna jest duża ilość prayer point'ów, a nie ma dostępu do ołtarza, takich jak Tzhaar Fight Caves, bo jest to praktycznie nieskończone źródło punktów. Gracze, którzy chcą uzyskać dostęp do obozu Bandosa w God Wars Dungeon mogą też zdecydować się na zakup tej broni, gdyż słudzy Bandosa nie będą agresywni wobec trzymającego ją gracza.

Bonusy
Ataku: Obrony:
Stab +10 +0
Slash -2 +0
Crush +16 +0
Range +0 +0
Magic +0 +0
Summoning +0
Inne:
Strength +14
Ranged Strength +0
Prayer +3
Prędkość Speed5