FANDOM


Nowypoziom

Charakterystyczne "fajerwerki" nad głową gracza pojawiające się w momencie uzyskania nowego poziomu

Doświadczenie (ang. Experience, w skrócie Exp lub XP) jest miarą zaawansowania w poszczególnych Skille. Doświadczenie jest zwykle uzyskiwane poprzez wykonywanie zadań związanych z tym umiejętności. Po uzyskaniu pewnej ilości doświadczenia, gracz awansuje na następny poziom w danej umiejętności, co może skutkować np. uzyskaniem nowych możliwości treningu.

Doświadczenie można zdobyć także przez wykonywanie innych zadań, niekoniecznie związanych z trenowaniem umiejętności, takich jak wypełnianie Questy, używanie lampy lub książki z random events, granie w niektóre mini-gry.

  • potarcie lampy ze zdarzenia "Dżinn" pozwala na otrzymanie doświadczenia w wybranej przez gracza umiejętności w ilości dziesięciokrotnie większej od posiadanego poziomu (np. poziom woodcutting gracza wynosi 65, więc otrzyma on 650 pkt. doświadczenia).
  • przeczytanie książki z "Suprise Exam!" daje ten sam efekt, ale mnożnikiem jest 15. Gracz z 65 poziomem woodcutting otrzyma w tym wypadku nie 650, a 975 punktów.

Gracze pomagający innym przy użyciu Assist System mogą zdobyć w ten sposób do 30 000 punktów doświadczenia na każde 24 godziny, przy czym jest suma punktów ze wszystkich umiejętności, które można współdzielić przez system asysty.

Ilość doświadczenia potrzebnego do uzyskania kolejnego poziomu wzrasta o ok. 10% co awans. Na przykład do awansu na 2 poziom potrzeba 83 pkt., a do 3 poziomu wymagane jest 91 pkt. 91 minus 83 to 8, a 10% z 83 to 8,3, czyli nieco ponad 8.

Wzrost o 10% z poziomu na poziom może wydać się powolny, ale jak każdy wzrost wykładniczy, ilość punktów powiększa się do aż 13 034 431 potrzebnych do uzyskania 99 poziomu. Do poziomu 85 wymagana jest około ¼ tej liczby, a do uzyskania poziomu 92 potrzeba 6 517 253 punktów, czyli ok połowy tej liczby. Ten przykład jasno pokazuje, jak szybko rośnie odstęp między coraz wyższymi poziomami.

Gracze mogą kontynuować zdobywanie doświadczenia po osiągnięciu 99 poziomu umiejętności, aż do maksymalnych 200 milionów. Gdy gracz osiągnie ten limit, może nadal korzystać z umiejętności, ale nie otrzyma już dodatkowego doświadczenia.

Maksymalna łączna ilość doświadczenia to 4,8 mld (4 800 000 000), gdy gracz ma 200 mln doświadczenia we wszystkich umiejętnościach. Obecnie żaden gracz jeszcze nie osiągnął tej liczby.

Do czasu aktualizacji interfejsu Umiejętności (12 listopada 2007), gracze z 99 poziomem mogli zobaczyć ilość doświadczenia potrzebną do poziomu 100. Jednakże, nawet jeśli "poziom 100" został osiągnięty, poziom danej umiejętności pozostawał na 99.

Poniżej znajduje się tabela prezentująca doświadczenie niezbędne dla każdego poziomu. Różnica doświadczenia informuje o ilości doświadczenia między poprzednim i następnym poziomem.

Poziom Exp. Różnica Poziom Exp. Różnica Poziom Exp. Różnica Poziom Exp. Różnica
1 83 83 26 8,740 898 51 111,945 10,612 76 1,336,443 126,022
2 174 91 27 9,730 990 52 123,660 11,715 77 1,475,581 139,138
3 276 102 28 10,824 1,094 53 136,594 12,934 78 1,629,200 153,619
4 388 112 29 12,031 1,207 54 150,872 14,278 79 1,798,808 169,608
5 512 124 30 13,363 1,332 55 166,636 15,764 80 1,986,068 187,260
6 650 138 31 14,833 1,470 56 184,040 17,404 81 2,192,818 206,750
7 801 151 32 16,456 1,623 57 203,254 19,214 82 2,421,087 228,269
8 969 168 33 18,247 1,791 58 224,466 21,212 83 2,673,114 252,027
9 1,154 185 34 20,224 1,977 59 247,886 23,420 84 2,951,373 278,259
10 1,358 204 35 22,406 2,182 60 273,742 25,856 85 3,258,594 307,221
11 1,584 226 36 24,815 2,409 61 302,288 28,546 86 3,597,792 339,198
12 1,833 249 37 27,473 2,658 62 333,804 31,516 87 3,972,294 374,502
13 2,107 274 38 30,408 2,935 63 368,599 34,795 88 4,385,776 413,482
14 2,411 304 39 33,648 3,240 64 407,015 38,416 89 4,842,295 456,519
15 2,746 335 40 37,224 3,576 65 449,428 42,413 90 5,346,332 504,037
16 2,115 369 41 41,171 3,947 66 496,254 46,826 91 5,902,831 556,499
17 3,115 369 42 45,529 4,358 67 547,953 51,699 92 6,517,253 614,422
18 3,523 408 43 50,339 4,810 68 605,032 57,079 93 7,195,629 678,376
19 3,973 450 44 55,649 5,310 69 668,051 63,019 94 7,944,614 748,985
20 4,470 497 45 61,512 5,863 70 737,627 69,576 95 8,771,558 826,944
21 5,018 548 46 67,983 6,471 71 814,445 76,818 96 9,684,577 913,019
22 5,624 606 47 75,127 7,144 72 899,257 84,812 97 10,692,629 1,008,052
23 6,291 667 48 83,014 7,887 73 992,895 93,638 98 11,805,606 1,112,977
24 7,028 737 49 91,721 8,707 74 1,096,278 103,383 99 13,034,431 1,228,825
25 7,842 814 50 101,333 9,612 75 1,210,421 114,143 100[1]
  1. poziom pozostaje na 99