FANDOM


Summoning
Summoning
Inna nazwa Summon
Data wydania 15 Stycznia 2008
Members Tak
Minimalny poziom
w rankingu
15
Gracze z
poziomem 99
75 223
Gracze z 200 mln
doświadczenia
210
Spirit wolf detail

Summoning - umiejętność pay-to-play dodana do RuneScape 15 stycznia 2008 roku, a następnie zaktualizowana 31 marca. Pozwala on graczowi zapieczętować dusze różnorakich stworzeń (tzw. chowańców, ang. familiars) w sakiewkach, a następnie wezwać je. Każdy chowaniec ma unikatową umiejętność, której użycie wymaga Zwoju Przyzwania, wykonanego z odpowiedniej sakiewki. Wzywanie chowańców i tworzenie zwojów daje bardzo mało doświadczenia, więc najszybszą metodą treningu, używaną przez większość graczy jest tworzenie sakiewek.

Summoning podobnie jak Prayer daje graczowi określoną liczbę punktów (także tu równą posiadanemu poziomowi), która może zostać wykorzystana do wezwania chowańca.

Summoning wpływa także na Combat Level zwiększając maksymalny możliwy do osiągnięcia poziom ze 126 do 138.

Summoning pozwala również na posiadanie pupila (pet), który za nami ciągle podąża, lecz nie ma umiejętności bojowych.

Aby rozpocząć trening i przygodę z Summoningiem, należy wykonać zadanie Wolf Whistle, po którym otrzymuje się 276 Gold Charmów (potrzebnych do tworzenia chowańców) oraz doświadczenie, wystarczające do osiągnięcia przez nas 4 poziomu.

Chowańce (Familiars) Edytuj

To jest jedynie zalążek artykułu. Jeśli potrafisz – rozbuduj go.
Informacje zawarte na tej stronie są niepełne, dlatego otrzymała ona status zalążka. Po uzupełnieniu tej strony usuń szablon {{stub}} z jej kodu źródłowego.


Chowańce to stworzenia przyzywane przez graczy by pomagały im w różnych zadaniach. Stworzenia te mają wiele umiejętności - potrafią przenosić przedmioty, tymczasowo zwiększać poziomy umiejętności i wspierać nas w walce. Można przywołać tylko jednego chowańca na raz. By można było przyzwać nowego, poprzedniego należy odesłać (opcja "Dismiss").

By przyzwać chowańca należy mieć przy sobie odpowiednią sakiewkę oraz wystarczający poziom Summoningu do przyzwania go. Podobnie jak w zdolności Prayer, tutaj też z upływem czasu znikają nasze punkty. Naładowanie tych punktów może nastąpić przy jakimkolwiek Obelisku lub przez użycie Mikstury Przyzwania.

Tereny zabronione Edytuj

Są w RuneScape miejsca, do których nie wolno nam wprowadzać naszych chowańców. Oto niektóre z nich:

 • Grand Exchange
 • Piwnica pod zach. bankiem w Varrock
 • Okolice Obelisków, ale gdy przywołaliśmy go wcześniej, możemy go przy nim używać
 • "Construction mode" w naszym domku
 • Wiele lokacji powiązanych z questami
 • Niektóre z minigier:
  • Barrows
  • Mage Training Arena
  • Pest Control - nie mogą być wzięte na łódź
  • Tzhaar Fight Pits
  • Puro-Puro
  • Stealing Creation - z wyjątkiem tych ze Świętej Gliny
  • Temple Trekking
 • Elemental Workshop
 • Entrana
 • Niektóre środki transportu:
  • Spływ kanoe
  • Lot balonem
  • Przejazd wagonikami w Keldagrim
 • Ancient Cavern (chowańca można przywołać po wejściu do podziemi)
 • Golrie's Strongroom