FANDOM


Agility
Agility je memberská štatistika, ktorá umožňuje prístup k rôznym skratkám po celom RuneScape. Skratky sú na mape vyznačené zelenou šípkou. Ďalšie skratky sú umožnené po dosiahnutí určitého levelu. Ďalšou vlastnosťou Agility je, že energia (beh) sa dobíja rýchlejšie (na základe levelu) a to keď hráč odpočíva (rest) alebo počúva hudobníka, ktorý sa nachádza na rôznych lokáciach po celom RuneScape.

Hlavným zdrom Agility skúseností je prekonávanie tzv. Agility Course (dráha/kurzy). Cieľom je prekonávanie jednoduchých po sebe následujúcich prekážok. Pre používanie lepšej Agility Course je potrebný vyšší Agility level. 

.